Home-Begin      


Handleiding
FinanciŽle Huishoud PlannerKORTE SAMENVATTING


1.   Beginnen
      Maak voordat u begint eerst een kopie van de volledige versie van de planner die u 
      hebt gedownload. Handel als volgt: 
      Start de planner. Klik op:  Bestand / Opslaan als ...  En geef de kopie een naam
      >>  Zie ook Deel 0  (De start)


2.
   De planning maken
      Kies via het Keuzemenu voor:  Planning en betalingen
      Tik rechts bovenaan de startmaand in. (nummer van de maand)

      Tik aan de linkerkant in de groene lijst de omschrijving in.
      In het witte gedeelte tikt u het bedrag in de kolom van de desbetreffende maand.

      Let op: De dagelijkse boodschappen, dus het huishoudgeld dat u per maand uitgeeft wordt als
      een uitgavenpost gezien, dat ook gepland moet worden.

      >>  Zie ook Deel 1  (De planning maken)


3.  De betalingen aangeven
     De betalingen boekt u aan de hand van de bankafschriften die u ontvangt. 
     Indien u aan telebankieren doet boekt u de betalingen natuurlijk aan de hand van de 
     schermgegevens  van de bank.
     De betalingen boekt u in het scherm Planning en betalingen.
     U geeft een betaling aan door een kleine letter  achter het desbetreffende bedrag in te tikken.

     >>  Zie ook Deel 4  (De betalingen aangeven)

     
     LET OP!  Het huishoudgeld moet u aan het begin van de maand afboeken.
    
U moet aan het begin van elke maand achter het huishoudgeldbedrag een kleine letter  b 
     intikken als zijnde reeds betaald. (Uitgegeven)
     Daarna verplaatst u het huishoudgeldbedrag naar het scherm Huishoudgeldbeheer.

     >>  Zie Deel 5  (Huishoudgeldbeheer)
4.  Huishoudgeldbeheer
     Het eerste wat u moet doen is het huishoudgeld dat u in het Planning scherm als uitgegeven (b
     hebt geboekt naar dit scherm (Huishoudbeheer) verplaatsen. Dat doet u als volgt:

    Tik in het witte vakje bovenaan het scherm het huishoudgeld in.

    Het blad Huishoudgeldbeheer is geen huishoudboekje
, maar een lijst om bankopnames
    (bedoeld voor de huishouding) en gepinde bedragen bij te houden. Tevens kunt u zien hoeveel
    huishoudgeld er nog op te nemen is.

    >>  Zie ook Deel 5  (Huishoudgeldbeheer)
5.  Hoe sta ik er voor?
     Hoeveel geld heb ik overgehouden?

     Elk moment kunt u bekijken hoe groot uw financiŽle ruimte is. 
     (Zorg er wel eerst voor dat u de bedragen die op uw laatste bankafschrift staan geboekt hebt.)

     Via het Keuzemenu kiest u:  Hoe sta ik er voor

     Bovenaan kiest u in het witte vakje voor de huidige maand.
     Daarna tikt u in het witte vakje achter BANK-1 het saldobedrag dat op uw laatste 
     bankafschrift staat.

     Rechts onderaan verschijnt in het blauwe vakje hoeveel geld u over hebt gehouden.


     Belangrijk:  Stel dat u uw loon een aantal dagen eerder dan de laatste dag van de maand ontvangt,
     dan moet u wanneer u de bankafschrift bijvoorbeeld een dag later ontvangt, voor de maandkeuze
     (bovenaan het scherm) niet voor de huidige maand kiezen, maar voor de maand die daar op volgt.
      Dus een maand vooruit!
     Want uw loon van de volgende maand zit in uw saldobedrag en voor dat loon geldt de planning van
     de volgende maand. Dus in zo'n situatie altijd als maand een maand vooruit kiezen. 
     Anders krijgt u een verkeerd beeld van wat u hebt overgehouden.

     >>  Zie ook Deel 6  (Hoe sta ik er voor?)

     >>  Zie ook Deel 7  (De rest van het jaar bekijken)
7.  Uitgaven per categorie en per maand

     Hier kunt u de beide grafieken bekijken. De categorieŽn kunt u zelf benoemen. 
     De categorieŽn kunt u ook zelf indelen.

     >>  Zie ook Deel 8  (Uitgaven per categorie en per maand)8.  Overgang naar de volgende 12 maanden

     Dit is aan het eind van de 12 maanden een belangrijk onderdeel.
     Om de overgang naar de volgende 12 maanden goed uit te voeren kunt u het beste
     deel 9 er voor raadplegen.

     >>  Zie Deel 9  (Overgang naar de volgende 12 maanden)
Workshop
FinanciŽle Huishoud Planner

Samenvatting


HOME

De start 

Keuzemenu
    De planning maken
    Startmaand kiezen
    De planning intikken 

Vast bedrag per maand 

Overzicht uitgaven
    Bezuinigen 

De betalingen aangeven

Huishoudgeldbeheer

Hoe sta ik er voor?
    Heb ik geld overgehouden

De rest v.h. jaar bekijken

Uitgaven per categorie
    Uitgaven per maand

Overgang naar de
    volgende 12 maanden

10 Samenvatting
Home-Begin      


www.computerprive.nl