Home-Begin      


Handleiding
Financiële Huishoud Planner

BEREKENING VAST BEDRAG PER MAAND
Bovenaan staat in het groene vakje wat de gemiddelde uitgave per maand is.  (Bij deze planning)
Namelijk:  € 1916,08

Op de zwarte balk eronder heeft de planner echter voor u berekend welk vast bedrag u per maand voor deze planning opzij moet leggen. (reserveren)
In de beginmaanden zijn de bedragen hoger dan het gemiddelde per maand. (donkerblauwe vakjes)
Dat komt doordat er in het begin ingelopen moet worden. D.w.z. dat het gemiddelde maandbedrag niet voldoende is omdat er hoge maanduitgaven aan het begin van het jaar staan. Dit kan bij u straks in de praktijk weer anders zijn.

In de latere maanden gaan de maandbedragen over in het gemiddelde bedrag per maand. Dat zijn de lichtblauwe vakjes. (€ 1916,08)

Een bijkomend voordeel dat u aan het begin van het jaar een hogere bedrag per maand dan het gemiddelde moet reserveren is, dat u reserve voor het volgende jaar opbouwt. Hierdoor kunt u het volgende jaar met het gemiddelde per maand toe. (€ 1916,08) Tenminste als u geen nieuwe uitgaven hebt.


Opmerking 1:
Als u later in dit jaar nieuwe uitgaven toevoegt, zal de planner het geheel opnieuw berekenen. Dat betekent dat boven in de zwarte balk de nieuwe maandbedragen staan. Al dan niet met meer of minder donkerblauwe vakjes. Weer met hetzelfde voordeel dat u nieuwe reserve voor het volgende jaar opbouwt zodat u het volgende jaar per maand met het nieuwe gemiddelde toe komt.


Opmerking 2: Op de zwarte balk staan dus de bedragen die u per maand moet reserveren. Dit betekent dat u deze bedragen per maand ook werkelijk moet kunnen reserveren. M.a.w. uw verdiensten per maand moeten minstens even hoog of meer zijn. Indien dat niet het geval is, heeft u een tekort en moet u ergens bezuinigen.
(Dit is natuurlijk een voorbeeld. U zult bij uw eigen planning met andere bedragen te maken hebben.)

ACHTER DE SCHERMEN
Al eerder is hierboven opgemerkt dat het reserveren van het gemiddelde per maand (€ 1916,08)
in de beginmaanden niet genoeg zou zijn. U kunt dit zien door een hulpbalk op te roepen.
Aan de linkerkant ziet u twee knopjes met de woorden Aan en Uit. Zie bovenstaande afbeelding.
Klik op het tweede knopje waarop Uit staat. Er verschijnt een pijlknopje. Klik erop. 
Hierdoor verschijnt er een keuzelijstje met de keuzemogelijkheid:  1, 2 en uit. Klik op keuze: 1

Er verschijnt een balk met bedragen. De bedragen geven aan hoeveel u per maand overhoudt of te kort komt wanneer u per maand het gemiddelde bedrag per maand reserveert. 
De bedragen zijn zodanig opgebouwd dat wanneer er in een maand over wordt gehouden of er een tekort is, doorgeschoven wordt naar de volgende maand. In de praktijk werkt dat ook zo.
Op de balk zijn de rode bedragen de tekorten wanneer er niets aan gedaan wordt.

De planner kijkt naar het eerste tekort en vult het aan met een extra gemiddelde berekent vanaf de eerste maand. Daarna kijkt de planner naar het volgende tekort en berekent op dezelfde manier het extra gemiddelde voor de aanvulling. 
Die extra aanvullingen schuiven ook door naar de volgende maanden. Daardoor zullen al snel de tekorten weggewerkt worden

Het resultaat kunt u zien door weer aan de linkerkant op het tweede knopje te klikken en daarna op het pijlknopje dat verschijnt. Klik nu in het keuzelijstje op keuze: 2
Hierdoor verschijnt de volgende balk.U ziet dat nu de tekorten zijn weggewerkt. Het laagste bedrag staat in de maand april. Namelijk € 0,00 
Dus net geen tekort.

Dit hele verhaal wordt automatisch achter de schermen geregeld. U mag het verder wel vergeten. Het balkje kunt u weer als volgt verwijderen:

-  Klik weer op het tweede knopje
-  Kies nu uit het keuzelijstje, keuze: Uit>>  Ga verder met Deel 3  (Overzicht uitgaven / bezuinigingen)

>>  Terug naar de Beginpagina  (Home)Handleiding
Financiële Huishoud Planner
Vast bedrag per maandHOME

De start 

Keuzemenu
    De planning maken
    Startmaand kiezen
    De planning intikken 

2  Vast bedrag per maand 

Overzicht uitgaven
    Bezuinigen 

De betalingen aangeven

Huishoudgeldbeheer

Hoe sta ik er voor?
    Heb ik geld overgehouden

De rest v.h. jaar bekijken

Uitgaven per categorie
    Uitgaven per maand

Overgang naar de
    volgende 12 maanden

10 Samenvatting
Home-Begin      


www.computerprive.nl