Home-Begin      


Handleiding
Financiële Huishoud Planner

OVERZICHT VAN UW UITGAVEN
Na het intikken van de planning heeft u al uw uitgaven van de komende 12 maanden in kaart gebracht. Een compleet overzicht op één scherm. Het huishoudgeld staat ook als een uitgavepost vermeld.

Bovenaan staan in de zwarte balk de bedragen die u per maand opzij moet leggen. (reserveren)
U hoeft verder niets te doen. In het gedeelte Hoe sta ik er voor worden deze bedragen automatisch meegenomen om per maand te berekenen  hoeveel geld u over hebt gehouden. Verder op zal dit worden besproken.

Aan de hand van de bedragen in de zwarte balk kunt u uw uitgaven kritisch bekijken om te zien waar u eventueel bezuinigen kunt.


BEZUINIGEN
Om de uitwerking van een bezuiniging te bekijken kunt u in dit planning-scherm één of  meerdere uitgaven tijdelijk uitschakelen.
Stel dat u overweegt de kosten van de caravanberging te schrappen door de caravan voortaan naast uw huis te stallen. Om de uitwerking te bekijken moet u de post Caravan berging tijdelijk uitschakelen. Dat doet u als volgt:

-  Klik in de smalle kolom achter de beschrijving Caravan berging.  (zie rode pijl)
-  Tik een kleine letter  in.   (u van uitschakelen)
-  Druk hierna op de Enter-toets.

Het vak Caravan berging wordt rood en er verschijnt een rode balk onderin de zwarte balk. Dit ter herinnering dat u een uitgave op dit moment tijdelijk hebt uitgeschakeld.

Bovenaan het scherm ziet u in de zwarte balk hoeveel u nu per maand reserveren moet.
U kunt meerdere kosten tegelijk tijdelijk uitschakelen door op meerdere plaatsen een kleine letter u in te  tikken.

-  Wis de letters u door in de vakjes te klikken en op de Delete-toets te drukken.

Stel dat u besluit de uitgave Caravan berging te schrappen, dan moet u de omschrijving en het
bedrag  € 375,00 wissen.  (Met de Delete-toets)

Opmerking:  Het is ook mogelijk om een uitgavepost van een blauwe markering te voorzien omdat u die bijvoorbeeld in de gaten wilt houden. Dan tikt u in de smalle kolom een kleine letter  m  in.
(m = markering)>>  Ga verder met Deel 4  (De betalingen aangeven)

>>  Terug naar de Beginpagina  (Home)Handleiding
Financiële Huishoud Planner
Overzicht uitgaven


HOME

De start 

Keuzemenu
    De planning maken
    Startmaand kiezen
    De planning intikken 

Vast bedrag per maand 

3  Overzicht uitgaven
    Bezuinigen 

De betalingen aangeven

Huishoudgeldbeheer

Hoe sta ik er voor?
    Heb ik geld overgehouden

De rest v.h. jaar bekijken

Uitgaven per categorie
    Uitgaven per maand

Overgang naar de
    volgende 12 maanden

10 Samenvatting
Home-Begin      


www.computerprive.nl