Home-Begin      


Handleiding
FinanciŽle Huishoud Planner

HOE STA IK ER VOOR ?
Heb ik op dit moment geld overgehouden?
Zo ja, hoeveel ............. ?


Voordat u wilt zien hoeveel geld u over hebt gehouden, moet u er eerst voor zorgen dat alle bedragen die op uw laatste bankafschrift staan in het Planning scherm geboekt zijn.

Elk moment kunt u bekijken hoe groot uw financiŽle ruimte in de huidige maand is.
Via het Keuzemenu kiest u:  Hoe sta ik er voor

Het scherm bestaat uit twee kolommen.
In de linker groene kolom worden de bezittingen genoteerd. (Geld dat aanwezig is)
In de rechter kolom staan de kosten. (De uitgaven)

Rechts onderaan wordt het bedrag getoond dat u deze maand over hebt gehouden. (Zie groene pijl)
Handel als volgt:


Allereerst kiest u de maand. Dat doet u als volgt:

-  Klik bovenaan op het witte vakje. (zie rode pijl)
   Er verschijnt een pijlknopje.

Klik op het pijlknopje.
   Er verschijnt een lijst met de namen van de maanden.
   Via de schuifbalk aan de rechterkant kunt u met ingedrukte muisknop de lijst op en neer schuiven.

-  Klik op de maand februari.   (de huidige maand)Nu tikt u het geld dat op de bank staat in:

-  Klik in het witte vakje achter BANK - 1

-  Pak het laatste bankafschrift dat u geboekt hebt.

-  Tik in het witte vak het saldo bedrag dat op uw bankafschrift staat.
    In dit voorbeeld is dat:  Ä 2100,00  (zie blauwe pijl)

    Indien u op meerdere banken ook nog geld hebt staan kunt u dat eronder intikken.
    (BANK - 2  /  Spaarbank - 1  /  Spaarbank - 2)

    Onderaan kunt u eventueel contant geld dat u in huis heeft intikken. (Geen huishoudgeld)

    De twee laatste blauwe regels kunt u voor eventueel nog te ontvangen inkomsten gebruiken.De rechter kolom wordt automatisch ingevuld.

Aan de rechterkant verschijnen automatisch de volgende bedragen:

Saldo huishoudgeld op de bank:  Ä 646,05
    Dit is het bedrag dat bij Huishoudgeldbeheer genoteerd staat 
    en hier voor de berekening gebruikt wordt.

Saldo gereserveerde bedrag:  Ä 1228,42
   Dit is het saldobedrag dat van de reservering van de huidige maand (in dit februari) is overgebleven.
   Dit bedrag staat op het blad Planning en Betalingen in de grijze balk bovenaan het scherm.Uw financiŽle ruimte deze maand.

Rechts onderaan (blauw vakje) staat hoeveel geld u over hebt gehouden. Namelijk:  Ä 225,53
Dit kunt u vrij besteden of sparen, want alle nog te betalen uitgaven van deze maand zijn allemaal gepland en gereserveerd.
In Deel 5 (Huishoudgeldbeheer) staat dat u bijvoorbeeld het kopen van kleding, niet in Huishoudgeldbeheer moet noteren. (Behoort niet tot huishoudgeld uitgave)
Kleding en andere extra uitgaven betaalt u eigenlijk van de financiŽle ruimte die u per maand heeft, en hoeft u verder niet te noteren.
Want nadat u bijvoorbeeld kleding hebt gekocht, is er geld uitgegeven. Het geldbedrag (banksaldo) op de bank is hierdoor gezakt. U ziet dan ook dat door deze extra uitgave uw financiŽle ruimte is gezakt, omdat u bij BANK - 1 (In de linker kolom) een lager banksaldo in moet tikken.

TIP: U kunt de kosten voor kleding ook in de Planner (Plan schema) opnemen door er bijvoorbeeld een maandelijks bedrag voor te plannen. Dit kunt u trouwens ook voor andere belangrijke extra uitgaven doen.
Belangrijk: Stel dat u uw loon een paar dagen eerder dan de laatste dag van de maand ontvangt, bijvoorbeeld op 25 februari. Dan moet u wanneer u de bankafschrift bijvoorbeeld op 26 februari ontvangt, voor de maandkeuze (bovenaan het scherm) niet voor februari kiezen, maar voor de maand maart. Dus een maand vooruit!
Want uw loon van de volgende maand zit in het saldobedrag van de Bank 
Dus in zo'n situatie altijd een maand vooruit kiezen. Anders krijgt u een verkeerd beeld van wat u hebt overgehouden.


-  Sla de gegevens op via:  Bestand / Opslaan>>  Ga verder met Deel 7  (De rest van het jaar bekijken)

>>  Terug naar de Beginpagina  (Home)Handleiding
FinanciŽle Huishoud Planner
Hoe sta ik er voor?HOME

De start 

Keuzemenu
    De planning maken
    Startmaand kiezen
    De planning intikken 

Vast bedrag per maand 

Overzicht uitgaven
    Bezuinigen 

De betalingen aangeven

Huishoudgeldbeheer

6  Hoe sta ik er voor?
    Heb ik geld overgehouden

De rest v.h. jaar bekijken

Uitgaven per categorie
    Uitgaven per maand

Overgang naar de
    volgende 12 maanden

10 Samenvatting
Home-Begin      


www.computerprive.nl