Home-Begin      


Handleiding
Financiële Huishoud Planner

DE BETALINGEN AANGEVEN
De planner is nu klaar voor gebruik. Wanneer u uw bankafschriften ontvangt kunt u via dit scherm de betalingen van uw geplande uitgaven boeken. (Zie verderop) U boekt uw betalingen dus altijd aan de hand van de ontvangen bankafschriften. Makkelijker kan het niet.

Indien u aan  telebankieren (via internet) doet, ontvangt u natuurlijk geen bankafschriften. U kunt dan al eerder via het scherm van de bank over uw betalingen beschikken.
We zullen in dit voorbeeld de huidige maand februari bekijken.


Boven in de zwarte balk staat het gereserveerde bedrag (€ 2108,17) van de maand februari.
Dat geld moet dus in de reserveringspot zitten. In werkelijkheid staat het op uw bankrekening.


Stel dat u in februari een bankafschrift ontvangt waarin staat dat het bedrag  € 65,- door KPN Telefoon is afgetrokken. Dan gaat het boeken van deze betaling als volgt:

-  Tik in de kolom februari bij KPN Telefoon een kleine letter  b  , achter het bedrag  € 65,-
    (Zie bovenstaande afbeelding)

-  Druk hierna op de Enter-toets.

-  Hierdoor krijgt het vakje waarin het bedrag staat een groene kleur. Hiermee wordt aangegeven
   dat dit bedrag betaald is.


In het bankafschrift staat ook dat de Inboedelverzekering  (€ 14,75) is betaald.

-  Plaats ook hier weer een kleine letter  b  achter het bedrag  € 14,75
   (Zie bovenstaande afbeelding)  


>> Op dezelfde manier boekt u in de toekomst ook uw eigen betalingen.


Opmerking: 
Wanneer u straks met de planner met uw eigen bedragen aan de gang gaat, 
dan moet u als volgt handelen: 

Kijk in de maand waarmee u begint welke bedragen reeds betaald zijn. Tik achter die betaalde bedragen een kleine letter b in. 
Van de nieuwe bankafschriften die u hierna in die maand ontvangt boekt u de betalingen ook weer door een kleine letter b achter de betalingen in te tikken. Dus op de manier zoals hierboven is uitgelegd. 
En zo gaat u straks verder met de maanden die volgen.


LET OP!  Het huishoudgeld moet u aan het begin van de maand afboeken.
U moet aan het begin van elke maand achter het huishoudgeldbedrag van  € 800,- een kleine
letter  b  intikken als zijnde reeds betaald. (Uitgegeven)
Dat is in werkelijkheid niet zo, maar u doet alsof u het geld van de bank gehaald hebt. Verderop 
(in deel 5) wordt het huishoudgeld namelijk naar de afdeling Huishoudgeldbeheer verhuisd en wordt dit weer rechtgetrokken.

-  Tik een kleine letter  b  achter het bedrag  € 800,-  (zie rode pijltje)Het saldo van het gereserveerde bedrag.
Nadat u de drie bovenstaande betalingen hebt geboekt is het gereserveerde bedrag van de maand februari natuurlijk gezakt. Het saldo (hoeveel er over is) van het gereserveerde bedrag staat in de lichtgrijze balk die onder de zwarte balk staat. Het saldo is nu:  € 1228,42
Dit bedrag moet ook op uw scherm staan. Controleer dit.


Als u de saldobedragen van de andere maanden bekijkt, lopen die per maand op. Dat komt omdat er in die maanden nog niets betaald is. In elke maand wordt hierdoor het gereserveerde bedrag van de vorige maand opgeteld.

Wanneer u straks per maand bezig bent met het boeken van de betaalde bedragen, wordt het saldo van de desbetreffende maand keurig bijgehouden.


Sla de gegevens op via:  Bestand / Opslaan>>  Ga verder met Deel 5  (Huishoudgeldbeheer)

>>  Terug naar de Beginpagina  (Home)Handleiding
Financiële Huishoud Planner
De betalingenHOME

De start 

Keuzemenu
    De planning maken
    Startmaand kiezen
    De planning intikken 

Vast bedrag per maand 

Overzicht uitgaven
    Bezuinigen 

4  De betalingen aangeven

Huishoudgeldbeheer

Hoe sta ik er voor?
    Heb ik geld overgehouden

De rest v.h. jaar bekijken

Uitgaven per categorie
    Uitgaven per maand

Overgang naar de
    volgende 12 maanden

10 Samenvatting
Home-Begin      


www.computerprive.nl