Home-Begin      


Handleiding
FinanciŽle Huishoud Planner

HOE STA IK ER VOOR ?
De rest van het jaar (12 maanden)

Elk moment kunt u bekijken hoe u de rest van het jaar (12 maanden) ervoor staat. Omdat alle uitgaven reeds gepland zijn en er geld voor gereserveerd wordt is alles wat u over houdt vrij te besteden. U kunt het overzicht op hetzelfde blad Hoe sta ik er voor bekijken.
Voor de overzichtelijkheid worden alle bedragen op hele Euro's afgerond.

Via het Keuzemenu kiest u:  Hoe sta ik er voor
Daarna gaat u met de schuifbalk aan de rechterkant iets naar beneden.
Daar treft u voor de rest van het jaar een schema aan. (Zie bovenstaande afbeelding)
Voordat u kunt zien hoeveel u de rest van het jaar over houdt, moet u voor de volledigheid eerst nog
een aantal gegevens intikken. Handel als volgt:


Tik links bovenaan (rode pijl) uw loon in. In dit voorbeeld:  Ä 2200,-
   Automatisch wordt dit bedrag voor alle maanden ingevuld.

-  Indien u tweeverdiener bent, kunt u het tweede loon eronder intikken. (Loon 2)
   Doe dat nu niet.

-  Indien u in dit jaar een loonsverhoging verwacht, kunt u die verhoging achter Loonsverhoging 
    in de desbetreffende maanden intikken. Doe dat nu niet.

-  Uw vakantie-uitkering kunt u achter Vakantietoeslag intikken.
   In dit voorbeeld is dat in de maand mei:  Ä 1800,-
   Tik in:  1800  (zie groene pijl)

-  Indien u kinderbijslag ontvangt kunt u die achter Kinderbijslag intikken.
   In dit voorbeeld is dat  Ä 222  in de maanden: april, juli, oktober en januari.
   Tik deze bedragen in. (zie de blauwe pijltjes)

Controleer of u alle bedragen goed hebt ingevuld zoals in bovenstaande afbeelding.In de onderste groen balk staan nu de bedragen die u in de komende maanden over zult houden. De bedragen lopen per maand op omdat bij de volgende maand steeds de vorige maand erbij op wordt geteld.

Deze bedragen zijn echter nog niet juist. Er moet nog een correctie worden uitgevoerd.
Het bedrag dat u in februari overhoudt (De tabel die erboven staat) moet aansluiten op het bedrag van de maand februari in deze tabel. Die correctie voert u als volgt uit:


-  Tik achter Saldo correctie in het onderste witte vakje van de maand februari (zie zwarte pijl)
    het onderste bedrag in dat rood omcirkeld is. (zie afbeelding bovenaan)


Het resultaat ziet u in de afbeelding die hieronder staat. In de groene balk onderaan staan nu de juiste bedragen die u de komende maanden over zult houden.
De saldocorrectie
U heeft zojuist voor de maand februari in bovenstaande tabel een saldocorrectie uitgevoerd.
Wanneer u tijdens de komende maanden weer wilt bekijken hoeveel u in de rest van de maanden over zult houden dan moet u elke keer een saldocorrectie uitvoeren. Het bedrag dat u moet intikken 
staat altijd onderaan in de kolom van de desbetreffende maand.
Het bedrag moet u in de kolom van die maand, achter Saldo correctie intikken.

U kunt zo'n situatie bekijken door het volgende te doen:

-  Klik helemaal bovenaan het scherm  in het witte vakje waarin de maand staat. (febr)
-  Klik op het pijlknopje dat verschijnt en klik in het keuzelijstje op de maand mei.
-  Ga nu naar de tabel die we net besproken hebben.
-  U ziet nu in de kolom van de maand mei, onderaan en bedrag staan die u moet intikken.
-  Dat bedrag tikt u in het vakje dat 3 vakjes hoger ligt.
   Opm.: In dit geval is het een negatief bedrag (er staat een min voor het bedrag)
              Dan moet u ook een negatief bedrag intikken. Dus eerst een (-) en dan het bedrag.

-  Zet bovenaan het scherm de maand weer terug van mei naar febr.


Opm.:  Indien u in een maand wilt bekijken hoeveel u de komende maanden over zult houden en u heeft dat een paar dagen eerder al een keer gedaan, dan staat achter saldo correctie een bedrag dat u de vorige keer hebt ingetikt. Wis dat bedrag eerst. En tik daarna pas het bedrag in dat onderaan de tabel staat.


U kunt ook bekijken hoeveel u in de twee jaren die daarna volgen over zult houden.
Deze twee tabellen staan onder deze tabel.


-  Sla de gegevens op via:  Bestand / Opslaan>>  Ga verder met Deel 8  (Uitgaven per categorie / maand) 

>>  Terug naar de Beginpagina  (Home)Handleiding
FinanciŽle Huishoud Planner
De rest v.h. jaar bekijken


HOME

De start 

Keuzemenu
    De planning maken
    Startmaand kiezen
    De planning intikken 

Vast bedrag per maand 

Overzicht uitgaven
    Bezuinigen 

De betalingen aangeven

Huishoudgeldbeheer

Hoe sta ik er voor?
    Heb ik geld overgehouden

7  De rest v.h. jaar bekijken

Uitgaven per categorie
    Uitgaven per maand

Overgang naar de
    volgende 12 maanden

10 Samenvatting
Home-Begin      


www.computerprive.nl