Home-Begin


Vakantiekaart - Snipperdagenkaart   (Incl. Overwerk uren registratie)


Vakantie- en snipperdagenkaart  (voor alle jaren)
Inclusief het bijhouden van extra gewerkte Overuren

Met deze Vakantie- en Snipperdagen kaart kunt u uw opgenomen snipperdagen (of uren) en uw vakantiedagen bijhouden.

In deze Vakantie- en Snipperdagen kaart zit een eeuwig durende kalender ingebouwd. U kunt deze vakantiekaart dus elk jaar weer opnieuw gebruiken. De vakantiekaart (kalender) past zich bij elk ander jaar helemaal aan. (de weken, weekenden en de maand februari met 28 of 29 dagen)

Tevens kunt u in de drie tabellen op het tab-blad: overurentabel, de eventuele extra gewerkte Overuren bijhouden.
U kunt daarbij aangeven of de overuren uitbetaald worden of als extra vrije uren worden opgenomen.
De extra vrije overuren worden op de Vakantiekaart opgeteld bij het Totaal aantal vrije uren die u dit jaar te goed heeft.
In de drie tabellen kunt totaal 90 overwerk momenten registreren.


Handleiding

U begint met het instellen van het jaar. Tik op de Vakantiekaart links bovenaan het huidige jaartal in.
Hiermee staat de vakantiekaart ingesteld op het ingetikte jaartal.
De grijze vakjes zijn de werkdagen en de lichtgroene vakjes zijn de zaterdagen en de zondagen.
Hierna tikt u rechts bovenaan de naam van de persoon in.

Het instellen van het aantal vakantie dagen per jaar
Tik onderaan de vakantiekaart achter de tekst: "Aantal vrije dagen dit jaar" het aantal vrije dagen in.
Tik achter de tekst "Overgehouden dagen vorig jaar" het aantal vrije dagen in dat u in het vorige jaar hebt overgehouden.
Tik achter "Aantal extra vrije uren" de eventuele extra vrije uren in.
De "Totaal gewerkte overuren" die er onder staan worden automatisch uit de Overurentabel gehaald. 
Zie tab-blad: overurentabel   Verderop wordt uitgelegd hoe u uw gewerkte overuren kunt bijhouden.

Tik achter de tekst "Aantal werkuren per dag" het aantal uren in. Dit aantal is door het bedrijf bepaald en moet u invullen!
Indien u per dag een gelijk aantal uren minder werkt, dan vult u natuurlijk uw situatie aan uren in.
Bijvoorbeeld: U werkt maar 4,5 uur per dag, dan vult u in: 4,5

De Vakantiekaart is nu gereed om gebruik te worden.
Aan de rechterkant wordt het totaal aantal vrije uren van dit jaar getoond.
In de laatste twee rechter vakken worden de opgenomen uren en de vrije uren die u nog tegoed heeft getoond.


Het invullen van de opgenomen dagen (uren) op de Vakantiekaart
In de lichtgrijze vakjes wordt het aantal opgenomen uren per dag ingevuld.
U moet dus het aantal uren (niet dagen) invullen. Het vakje krijgt hierdoor een rode kleur. Zie het voorbeeld op de kaart.

Voorbeeld:
Indien u een 8 urige werkdag heeft, tikt u wanneer u een hele dag opneemt het aantal uren 8 in. 
Bij een 8 1/2 urige werkdag vult u in: 8,5

Maar u kunt ook minder uren invullen wanneer u niet een hele dag opneemt.
Bijvoorbeeld: Vier en een halve uur: 4,5
6 uur en een kwartier: 6,25 (6 1/4 uur) enz.


Vaste vrije dagen (Feestdagen)
Bepaalde vrije dagen en feestdagen zoals nieuwjaarsdag, Kerstdagen enz. behoren tot de vrije dagen die niet 
van uw aantal vrije dagen worden afgetrokken.
Voor die dagen tik u een kleine letter v in. Dus niet het aantal uren invullen!
Na dat u een kleine letter v intikt krijgt het vakje een blauwe kleur.
Onderaan de vakantiekaart zit een knop. Hiermee kunt u naar een website gaan waarop de Feestdagen van het jaar staan.

Het plannen van uw zomer (of winter) vakantie
U kunt ook uw komende geplande vakantie invullen. (Plannen)
Er wordt dan rekening mee gehouden hoeveel dagen (uren) u in de rest van het jaar nog opnemen kunt.

Voorbeeld:
U gaat in de maand juli twee weken met vakantie.
Dan vult u (bij een 8 urige werkdag) in:
In week 1: Tik bij ma t/m vr in: 5x een 8
In week 2: Tik bij ma t/m vr in: 5x een 8Overuren
Het bijhouden van de extra gewerkte Overuren gebeurt op het tab-blad: overurentabel.
Ga naar het tab-blad: overuren

Onderaan staan drie tabellen waarin u uw extra gewerkte overuren kunt bijhouden.
Deze overuren tabellen kunt u als volgt invullen:

Boven de tabellen staat uitgelegd hoe u de kolommen  Datum / van / tot  moet invullen.

In de kolom Uren wordt het aantal overwerk uren berekend.
Let op:  De berekende overwerkuren worden decimaal weergegeven.
Dus 4,50 uren is 4 en een half uur. En niet 4 uren en 50 minuten!
Tweede voorbeeld:  4,75 uren is 4 uren en 3 kwartier.  (0,75 is 3/4 uur)

Rechts van de kolom Uren kunt u in de kolom (u/e) een kleine letter  u  of een kleine letter  e  intikken.
U kunt namelijk bij de overwerkuren aangeven of die uitbetaald worden (letter u) of dat die in extra vrije uren (letter e) worden omgezet. Uiteraard in overleg met uw leidinggevende.

Wanneer u een kleine letter e in tikt, dan worden deze uren op de vakantiekaart opgeteld in het lichtblauwe vakje   
achter de tekst:  Totaal gewerkte overuren
De optelling van deze uren wordt weer verwerkt in de twee grote blauwe vakken die rechts in het midden staan,
namelijk:  Totaal aantal vrije uren dit jaar

De twee andere lichtblauwe vakken die er naast staan (op de Vakantiekaart) geven het volgende aan:

Vak 1:  De eventueel geplande (zomer)vakantie uren en de losse uren die reeds opgenomen zijn.

Vak 2:  Het aantal vrije uren  die over zijn gebleven.Verder staan op het tab-blad: overuren4 blauwe balken boven de Overurentabel 
waarin de verschillende totalen worden weergegeven.

Opmerking:
In de laatste kolom van elke overuren tabel kunt u een rood kruisje intikken.  (kleine letter x)
Nadat door de administrateur de uren  u  of  e  in zijn administratie verwerkt zijn, kunt u rode kruisjes in de kolom x intikken als zijnde afgehandeld.

Dit is handig wanneer er nieuwe overuren in de overuren tabellen worden ingetikt. 
U kunt dan zien welke uren reeds afgehandeld zijn en welke nog niet.


Hoe kunt u de Vakantiekaart bestellen?

DEMO Vakantiekaart  (gratis)
U kunt gratis een demo van de vakantiekaart downloaden.
De DEMO staat vast ingesteld op het jaar 2015. U kunt het jaar niet wijzigen.

Op de Vakantiekaart kunt u alleen de uren invullen voor de maanden januari en februari.
De andere maanden zijn beveiligd.
In de Overurentabel kunt u alleen de eerste 8 regels aan gewerkte overuren noteren.
Verder werkt alles zodat u de Vakantiekaart en de Overurentabel helemaal kunt uitproberen.
De DEMO is met een wachtwoord beveiligd.

>>
  Klik hier om de DEMO Vakantiekaart gratis te downloaden
Vakantiekaart ingesteld op het huidige jaar  ( 2,75)
U kunt de Vakantiekaart dat vast ingesteld staat op het huidige jaar voor 2,75 kopen.
Deze vakantiekaart is voor 1 jaar bedoeld. (Het huidige jaar)
De vakantiekaart is met een wachtwoord beveiligd.
Bestel code:  VAKOV275   

>>  Klik hier om de Vakantiekaart van 2,75 Euro te bestellen
       Vermeld op het Bestelformulier, de Bestel CodeVAKOV275
Vakantiekaart voor alle jaren  ( 5,75)
Op deze vakantiekaart kunt u het jaartal wijzigen. Deze vakantiekaart kost 5,75
Deze vakantiekaart kunt u dus elk jaar weer opnieuw gebruiken.
De vakantiekaart is met een wachtwoord beveiligd.
Bestel code:  VAKOV575


>>  Klik hier om de Vakantiekaart van 5,75 Euro te bestellen
       Vermeld op het Bestelformulier, de Bestel CodeVAKOV575
Vakantiekaart zonder wachtwoord beveiliging  ( 7,75)
De vakantiekaart zonder wachtwoord beveiliging kost 7,75
U kun dus naar eigen wens wijzigingen aanbrengen zoals 
het plaatsen van uw naam of naam van het bedrijf.
Of dat u de kaart met meer mogelijkheden wilt uitbreiden.
U kunt het jaartal wijzigen. Deze vakantiekaart is dus elk jaar weer opnieuw te gebruiken.
Bestel code:  VAKOV775

>>  Klik hier om de Vakantiekaart van 7,75 Euro te bestellen  (Zonder wachtwoord)
       Vermeld op het Bestelformulier, de Bestel CodeVAKOV775
>>  Klik hier om terug te keren naar het Vakantiekaarten Overzicht


>>  Klik hier om terug te keren naar het Download OverzichtHome-Begin


www.computerprive.nl