Home-Begin


Vakantiekaart - Snipperdagenkaart   (Incl. Overuren registratie)

Vakantie- en snipperdagenkaart  (voor alle jaren)
Inclusief het bijhouden van extra gewerkte Overuren

De Vakantiekaart is extra breed uitgevoerd waardoor het overzichtelijker is. (Brede monitoren 16:9)
In deze Vakantie- en Snipperdagen kaart zit een eeuwig durende kalender ingebouwd. U kunt deze vakantiekaart dus elk jaar weer opnieuw gebruiken. De vakantiekaart (kalender) past zich bij elk ander jaar helemaal aan. (de weken, weekenden en de maand februari met 28 of 29 dagen)
Tevens kunt u in de drie tabellen die eronder staan de eventuele extra gewerkte Overuren bijhouden. (Registreren)
U kunt daarbij aangeven of de overuren uitbetaald worden of als extra vrije uren opgenomen kunnen worden.
De extra vrije overuren worden op de Vakantiekaart opgeteld bij het Totaal aantal vrije uren die u dit jaar te goed heeft.
In de drie tabellen kunt totaal 144 overwerk momenten registreren.


Handleiding

U begint met het instellen van het jaar. Tik op de kaart links bovenaan in het grijze vakje het huidige jaartal in.
Hiermee staat de vakantiekaart ingesteld op het ingetikte jaartal.
De lichtblauwe vakjes zijn de werkdagen en de andere gekleurde vakjes zijn de zaterdagen en de zondagen.

Hierna tikt u direct onder de kaart , in de linker tabel de basisgegevens van het bedrijf in. (Bij de regels a, b en d)
Dus het aantal werkdagen dat het bedrijf per week heeft en en het aantal vrije dagen dat elke werknemer per jaar krijgt enz.
De getallen die hieronder staan zijn als voorbeeld bedoeld.

a.  Aantal werkdagen per week:  5,0
b.  Aantal werkuren per dag:  8,0

c.  Aantal werkuren per week:  40,0    (Dit wordt automatisch berekend)

d.  Aantal vrije dagen per jaar:  25,0

e.  Aantal vrije uren per jaar:  200,0    (Dit wordt automatisch berekend)


Vervolgens tikt u in de middelste tabel uw eigen gegevens in.  (Bij de regels f, g en k)
Indien u een volledige baan heeft zullen dat dezelfde gegevens zijn die u ook in de linker tabel hebt ingetikt.

Behalve in de één na laatste regel (k.):  Aantal extra vrije uren dit jaar
Hier tikt u een 0 in indien u die niet hebt.
Heeft u van het vorige jaar nog een aantal vrije uren tegoed, dan kunt u dit aantal uren hier invullen.


Opmerking 1:
Indien u ergens in dit jaar pas bij het bedrijf bent begonnen te werken, dan heeft u waarschijnlijk nog geen recht op het totaal aantal vrije dagen per jaar.
In dit geval tikt u in de linker tabel (regels a, b en d) niets in.
In de middelste tabel (Gegevens van u zelf) tikt u alleen in de twee lichtblauwe vakjes uw uren in.  (Regels g en k)

Voorbeeld:

g.  Aantal werkuren per dag:  8,00   (Als voorbeeld)
k.  Aantal extra vrije uren dit jaar
     In dit geval zijn het natuurlijk geen extra vrije uren maar tikt u het aantal vrije uren in waar u dit jaar recht op hebt.


Opmerking 2:
U kunt ook op een snellere manier de Vakantiekaart meteen gebruiken.
De gegevens van het bedrijf (de linker tabel) vult u niet in.  (Regels a, b en d)
Verder handelt u zoals in Opmerking 1 staat beschreven.


Regel (m):  Aantal gewerkte overuren (Zie tabel onderaan)
Het bijhouden van de Overuren wordt verderop in de handleiding uitgelegd.

Onder regel (m) staan in twee grote blauwe vakken het Totaal aantal vrije uren waar u dit jaar recht op hebt.
De vakantiekaart is nu gereed om gebruikt te worden.
Aan de rechterkant van de kaart staan de gegevens per maand in drie kolommen afgedrukt.
Namelijk:  Opgenomen uren - Saldo uren - Saldo dagen


Het bijhouden van de opgenomen dagen. (uren)
U kunt het aantal uren dat u opneemt in de lichtblauwe vakjes intikken. (de vakjes van de werkdagen)
U moet dus niet de opgenomen vrije dagen intikken, maar het aantal uren per dag die u opneemt.
Een hele dag is bijvoorbeeld 8 uren (8,00) en een halve dag 4 uren (4,00)    En drie en een half uur is 3,50
Zie ook bovenstaande afbeelding.  Aan de rechterkant wordt uw saldo bijgehouden.

Opmerking: U kunt eventueel ook uw vakantie van te voren in de Vakantiekaart plannen. Indien u bijvoorbeeld 3 weken met vakantie gaat kunt u in de desbetreffende lichtblauwe vakjes 15 keer een 8 intikken.  (3 weken zijn 15 werkdagen. Dus 15 keer 8 uren)  Natuurlijk zijn deze uren nog niet opgenomen, maar u kunt nu meteen zien hoeveel vrije uren u nog te goed hebt rekening houdend met uw 3 weken vakantie die u bijvoorbeeld in de zomer op gaat nemen.


Aantekeningen maken
Rechts onderaan staat een lichtblauw tekstvak waarin u eventuele aantekeningen kunt maken.
Dit kunt u als volgt doen:

Klik in het tekstvak en u kunt beginnen met typen. U kunt gewoon door typen. Een zin die te lang is gaat automatisch verder op de volgende regel.
Indien u een lege regel wilt plaatsen, houd u de Alt-toets ingedrukt en drukt u op de Enter-toets.
Het tekstvak kunt u verlaten door op de Enter-toets te drukken.

Indien u later weer tekst wilt toevoegen, dan klikt u dubbel in het tekstvak. De cursor (streepje) zal ergens in de tekst knipperen. Klik vervolgens op de plek waar u verder wilt typen.
Overuren
Het bijhouden van extra gewerkte Overuren.
Onderaan staan drie tabellen waarin u uw extra gewerkte overuren kunt bijhouden.
Deze overuren tabellen kunt u als volgt invullen:

Boven de tabellen staat uitgelegd hoe u de kolommen  Datum / van / tot  moet invullen.

In de kolom Uren wordt het aantal overwerk uren berekend.
Let op:  De berekende overwerkuren worden decimaal weergegeven.
Dus 4,50 uren is 4 en een half uur. En niet 4 uren en 50 minuten!
Tweede voorbeeld:  4,75 uren is 4 uren en 3 kwartier.  (0,75 is 3/4 uur)

Rechts van de kolom Uren kunt u in de kolom (u/e) een kleine letter  u  of een kleine letter  e  intikken.
U kunt namelijk bij de overwerkuren aangeven of die uitbetaald worden (letter u) of dat die in extra vrije uren (letter e) worden omgezet. Uiteraard in overleg met uw leidinggevende.

Wanneer u een kleine letter e in tikt, dan worden deze uren op de vakantiekaart opgeteld in het vak m   
(Regel m:  Aantal gewerkte overuren)
Deze optelling van uren wordt weer verwerkt in de twee grote blauwe vakken die er onder staan,
namelijk:  Totaal aantal vrije uren dit jaar

De twee andere lichtblauwe vakken die er naast staan geven het volgende aan:

Vak 1:  De eventueel geplande (zomer)vakantie uren en de losse uren die reeds opgenomen zijn.

Vak 2:  Het aantal vrije uren  die over zijn gebleven.Boven de overuren tabellen staan 4 blauwe balken 
waarin verschillende totalen worden weergegeven.

Opmerking:
In de laatste kolom van elke overuren tabel kunt u een rood kruisje intikken.  (kleine letter x)
Nadat door de administrateur de uren  u  of  e  in zijn administratie verwerkt zijn, kunt u rode kruisjes in de kolom x intikken als zijnde afgehandeld.

Dit is handig wanneer er nieuwe overuren in de overuren tabellen worden ingetikt. 
U kunt dan zien welke uren reeds afgehandeld zijn en welke nog niet.


Hoe kunt u de Vakantiekaart bestellen?

DEMO Vakantiekaart  (gratis)
U kunt gratis een demo van de vakantiekaart downloaden.
De DEMO staat vast ingesteld op het jaar 2015. U kunt het jaar niet wijzigen.
Verder werkt alles zodat u de Vakantiekaart helemaal kunt uitproberen.
De DEMO is met een wachtwoord beveiligd.

>>
  Klik hier om de DEMO Vakantiekaart gratis te downloaden
Vakantiekaart ingesteld op het huidige jaar  (€ 2,50)
U kunt de Vakantiekaart dat vast ingesteld staat op het huidige jaar voor € 2,50 kopen.
Deze vakantiekaart is voor 1 jaar bedoeld. (Het huidige jaar)
De vakantiekaart is met een wachtwoord beveiligd.
Bestel code:  VAKOV250   

>>  Klik hier om de Vakantiekaart van 2,50 Euro te bestellen
       Vermeld op het Bestelformulier, de Bestel CodeVAKOV250
Vakantiekaart voor alle jaren  (€ 5,50)
Op deze vakantiekaart kunt u het jaartal wijzigen. Deze vakantiekaart kost € 5,50
Deze vakantiekaart kunt u dus elk jaar weer opnieuw gebruiken.
De vakantiekaart is met een wachtwoord beveiligd.
Bestel code:  VAKOV550


>>  Klik hier om de Vakantiekaart van 5,50 Euro te bestellen
       Vermeld op het Bestelformulier, de Bestel CodeVAKOV550
Vakantiekaart zonder wachtwoord beveiliging  (€ 7,50)
De vakantiekaart zonder wachtwoord beveiliging kost € 7,50
U kun dus naar eigen wens wijzigingen aanbrengen zoals 
het plaatsen van uw naam of naam van het bedrijf.
Of dat u de kaart met meer mogelijkheden wilt uitbreiden.
U kunt het jaartal wijzigen. Deze vakantiekaart is dus elk jaar weer opnieuw te gebruiken.
Bestel code:  VAKOV750

>>  Klik hier om de Vakantiekaart van 7,50 Euro te bestellen  (Zonder wachtwoord)
       Vermeld op het Bestelformulier, de Bestel CodeVAKOV750
>>  Klik hier om terug te keren naar het Vakantiekaarten Overzicht


>>  Klik hier om terug te keren naar het Download OverzichtHome-Begin


www.computerprive.nl