Home-BeginSchermafbeeldingen en uitleg
Financiële Huishoud Planner

Beginscherm  -  MENU


______________________________________________________________________________________________


DE PLANNING
Hier kunt u op een simpele manier de planning (uitgaven) van het hele jaar intikken. Het huishoudgeld dat u per maand gaat uitgeven moet u ook als een uitgavepost plannen. (Zie voorbeeld  € 800,--)  U kunt elke maand van het jaar starten. 
In dit voorbeeld is de startmaand januari. Als u klaar bent met het plannen heeft u op één scherm het overzicht van alle uitgaven van de komende 12 maanden. In dit voorbeeld zijn er 13 uitgaven (posten) gepland. In de praktijk moet u proberen alle uitgaven van een jaar te plannen.

Op de zwarte balk bovenaan heeft de planner voor u berekend welk vast bedrag per maand u voor deze planning opzij moet leggen (reserveren)  In de begin maanden kunnen de bedragen wat hoger zijn vanwege het inlopen. (donkerblauwe vakjes) D.w.z. dat het gemiddelde maandbedrag niet voldoende is omdat er hoge maand uitgaven aan het begin staan. Dat kan bij u weer anders zijn. In de latere maanden gaan de maandbedragen over in het gemiddelde bedrag per maand. (lichtblauwe vakjes - hier € 1926,92) 

U kunt uitgavenposten tijdelijk blokkeren, om te bekijken wat de besparingen op de te reserveren bedragen zijn. De planner gaat het geheel  opnieuw berekenen en bovenaan ziet u op de zwarte balk de nieuwe (lagere) maandbedragen verschijnen. 
In de workshop die u geheel gratis kunt doen wordt dit allemaal besproken en kunt u het zelf uitproberen


______________________________________________________________________________________________


APARTE BALKEN IN- EN UITSCHAKELEN
Bovenaan kunt u twee balken in en uitschakelen om te zien hoe de planner te werk is gegaan om aan de hand van de planning  het bedrag te berekenen dat u per maand moet reserveren. Zie de twee bovenstaande afbeeldingen. (Rode pijltjes)


______________________________________________________________________________________________


DE BETALINGEN
Op het zelfde scherm waarop u de planning hebt gedaan doet u op een eenvoudige manier ook de betalingen van de uitgaven. 
De betalingen doet u aan de hand van de ontvangen bankafschriften. (Bij telebankieren gebruikt u het scherm van de bank)

Stel dat in een afschrift staat dat er aan de KPN (telefoon) € 65,-- betaald is, dan tikt u een letter b achter het bedrag in. Het vakje waarin het bedrag staat krijgt hierdoor automatisch een groene kleur, om aan te geven dat de telefoon betaald is. Tegelijkertijd wordt het saldo van het gereserveerde bedrag van januari bijgehouden. Dat wordt met € 65,-- verlaagd. De saldobedragen van de maanden staan bovenaan in de grijze balk. (onder de zwarte balk) In dit geval gaat het om het eerste vakje, namelijk van de maand januari. Op deze manier kunt u elke betaling met een letter b aangeven. In dit voorbeeld zijn er in de maand januari reeds 5 betalingen gedaan.

Omdat de planning en de betalingen op hetzelfde scherm worden gedaan houdt u grip op uw uitgaven en hebt u het hele jaar een goed overzicht. Naarmate de maanden voorbij gaan kunt u aan eventueel overgebleven  witte vakjes zien welke geplande uitgaven nog niet betaald zijn. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Elk moment heeft u het overzicht van wat er reeds is betaald. 
In de workshop kunt u het bovenstaande allemaal zelf uitproberen.

_____________________________________________________________________________________________


HOE STA IK ER VOOR
Hier kunt u elk moment zien hoe u ervoor staat. D.w.z. hoeveel geld u over hebt gehouden om ook nog wat leukere dingen 
met uw geld te doen.

Aan de linkerkant tikt u bij BANK-1 het saldobedrag in dat op uw laatste bankafschrift (bankafrekening) staat. In dit bedrag zit ook uw salaris (loon)en andere inkomsten, want dat is op uw bankrekening gestort. Indien u nog een tweede bankrekening hebt, dan kunt achter BANK-2 het saldobedrag van de tweede bank intikken. Dit geldt ook voor de Spaarbanken (spaargeld).

Indien u cashgeld (geen huishoudgeld) in huis hebt, tikt u dat bedrag achter Cashgeld in huis in.

Aan de rechterkant wordt automatisch het deel van het huishoudgeld dat nog op de bank staat en het saldobedrag van de reservering van de huidige maand ingevuld. 

Het bedrag dat u in de huidige maand hebt overgehouden wordt rechtsonder getoond. (rode cirkel)
Bedenk dat u dit geld vrij kunt besteden. Of u laat het staan om te sparen. U hoeft dit geld niet voor de komende maanden opzij te leggen voor onverwachte rekeningen, want alles staat voor het hele jaar gepland en is gereserveerd. Voor de volgende maanden geldt dat hetzelfde.

Samengevat:  
Door steeds bij BANK-1 het saldobedrag van de laatste bankafrekening in te vullen kunt u rechtsonder zien hoeveel geld u over hebt gehouden. U weet precies waar u aan toe bent. Makkelijker kan het niet. En ............ u heeft nog steeds  grip op uw geld!

_____________________________________________________________________________________________


HOE STA IK ER VOOR ............... na 1 jaar
Via dit scherm kunt u bekijken hoeveel geld u na 1 jaar hebt overgehouden. Natuurlijk ervan uitgaande dat u maandelijks niet in het rood staat. Bij Loon 1 vult u uw maandelijkse netto loon in. Indien er een tweede loon is vult u dat bij Loon 2 in. Automatisch worden de komende 12 maanden ingevuld.

In de tabel kunt u ook uw vakantiegeld en eventuele kinderbijslag invullen. Eronder zijn nog 3 regels beschikbaar om andere inkomsten te noteren.

In de groene balk onderaan ziet u hoeveel geld u in de komende 12 maanden over zult overhouden. Ervan uitgaande dat u de planning goed hebt gedaan en maandelijks aan huishoudgeld niet meer uitgeeft dan u gepland hebt. Verder kunt u via dit programma nog 2 jaar extra vooruit kijken.

_____________________________________________________________________________________________


HUISHOUDGELD BEHEER
Het huishoudgeld wordt hier (boven in het witte vakje) ingevuld. Op dit scherm kunt u uw huishoudgeld beheren. Het doel van het beheer is dat u per maand aan huishoudgeld niet meer uitgeeft dan u gepland hebt. U bent helemaal vrij in hoe u het gaat beheren.

Mogelijkheid 1:  U pint verschillende uitgaven en haalt zo nu en dan geld uit de muur. Dat kan hier worden bijgehouden.
Mogelijkheid 2:  U haalt steeds een bepaald bedrag uit de muur en betaald alles cash.
Mogelijkheid 3:  U wilt niet alles noteren en schat hoeveel huishoudgeld er nog op de bank beschikbaar is.

In de workshop zal dit worden behandeld.


_____________________________________________________________________________________________


UITGAVEN PER CATEGORIE
Alle uitgaven kunt u in categorieën naar keuze indelen. De planner maakt er automatisch een cirkeldiagram van. Met dit overzicht kunt u zien in welke categorie de meeste kosten zitten. Hiermee heeft u een belangrijk hulpmiddel om te zien waar u eventueel bezuinigen kunt.


_____________________________________________________________________________________________


UITGAVEN PER MAAND
Hier kunt u de hoogte van uw uitgaven per maand bekijken. Een andere kijk op uw uitgaven.


_____________________________________________________________________________________________


VOORBEELDEN VAN UITGAVEN
Hier staan een aantal voorbeelden die u eventueel in de praktijk bij uw planning kunt gebruiken.>>  Terug naar de Beginpagina (Home)

  Home-Begin


www.computerprive.nl