Home-Begin


Toets- en rapportcijfers
Toets- en rapportcijfers
Dit Excel bestand is in eerste instantie bedoeld als leerlingenadministratie die een docent voor eigen gebruik op zijn of haar laptop (netbook) kan gebruiken. Men heeft dan alles bij de hand voor leerlingenvergaderingen en ouderavonden. Tevens kunnen toetscijfers na een toets meteen ingevuld worden. Deze cijfers kunnen later in de leerlingenadministratie van de school worden ingevoerd.

Per programma (Excel bestand) kunt u alle cijfers van één klas van één vak bijhouden. In bovenstaand voorbeeld gaat het om klas 3A-2 en het vak Natuurkunde. Heeft u meer klassen, dan gebruikt u voor elke klas bovenstaand Excel bestand.

Per klas/vak kunt u per rapportperiode 10 cijfers invullen. Er zijn 3 rapportperiodes beschikbaar. Voor elke toets kunt u een weging aangeven. De rapportcijfers worden per periode automatisch berekend.

Er zijn twee versies. In de eerste versie worden de rapportcijfers tot hele cijfers afgerond.
In de tweede versie worden de rapportcijfers tot één decimaal afgerond. (één cijfer achter de komma)Behalve toetscijfers kunt u ook cijfers van schriftelijke en mondelinge overhoringen noteren. Deze cijfers tellen niet mee in de berekening van de rapportcijfers maar zijn bedoeld als inzage van de inzet van een leerling. Voor deze cijfers zijn er ook 3 periodes beschikbaar.

Behalve cijfers kunt u van elke leerling ook algemene gegevens bijhouden.Handleiding
Onderaan het scherm staan de tabs voor de verschillende rapportperiodes (Rap), overhoorperiodes (Overhoor) en leerlingengegevens. Door op zo'n tab te klikken verschijnt het desbetreffende scherm.

Invoeren van de vaste gegevens
U hoeft de vaste gegevens (Schooljaar, klas, vak en de leerlingennamen) maar eenmalig in het scherm Periode 1 (Rap1) 
in te tikken. Deze gegevens worden automatisch door de andere schermen overgenomen. Handel al volgt:

Klik onderaan het scherm op de tab Rap1
Tik in:  Schooljaar, klas, vak en de leerlingennamen  (Zie bovenstaande afbeelding)


De omschrijving van de toetsen en de bijbehorende wegingen
In de 10 lichtblauwe kolommen bovenaan het scherm kunt per toets een omschrijving van een toets intikken.
In de gele vakjes die eronder staan kunt u de bijbehorende weging intikken. Wanneer u niets intikt wordt als weging 1 aangehouden. U mag ook een 1 intikken. Is de weging 2 dan tikt u een 2 in enz.
De blauwe vakjes die eronder staan zijn de toetsnummers.

De volgende twee periodes worden op dezelfde manier ingetoetst.


Intikken van de cijfers  (en rapportcijfers)
De cijfers worden in de witte vakjes achter de namen ingetikt.
Cijfers lager dan een 6 worden rood aangegeven.
De rapportcijfers worden meteen berekend. Rekeninghoudend met de wegingen
en het aantal genaakte toetsen per leerling.

Schriftelijke en mondelinge overhoringen

Schriftelijke en mondelinge overhoringen
Klik onderaan het scherm op de tab Overhoor1, Overhoor2 of Overhoor3 om deze cijfers in de desbetreffende periodes in te tikken. De namen van de leerlingen zijn reeds automatisch van het scherm Rap1 overgenomen. (Periode 1)

Per leerling kunt u schriftelijk 10 cijfers invullen en momdeling 13 cijfers.

Leerlingengegevens

Leerlingengegevens
Op de witte regels achter de namen van de leerlingen kunt u notities maken.
Een notitie tikt u als volgt in:

Klik op een witte regel die achter een naam staat.
Tik de tekst in. Binnen een regel kunt u doortypen tot een lengte van meerdere regels.. Er is een automatische terugloop op het eind van elke regel. Per leerling kunt u dus lange teksten typen. Druk hierna op de Enter-toets.

Indien u tijdens het typen binnen een regel naar de volgende regel wilt springen, dan houdt u de Alt-toets ingedrukt
en druk u op de Enter-toets. Tik hierna de tekst op de volgende regel in.

Indien u op een ander tijdstip tekst aan een bestaande notitie wilt toevoegen, dan dubbelklikt u in de regel waarin de notitie staat. De cursor (streepje) knippert in de tekst. Klik vervolgens in dezelfde tekst waar u iets wilt tussenvoegen of toevoegen.
Tik de tekst in en druk hierna op de Enter-toets.

>>  Klik hier om de het Rapportcijferbestand (eerste versie) gratis te downloaden

>>  Klik hier om de het Rapportcijferbestand (decimale versie) gratis te downloadenHet Rapportcijferbestand is beveiligd met een wachtwoord. U kunt dit bestand ook zonder wachtwoord bestellen.
U heeft dan de mogelijkheid om naar wens wijzigingen aan te brengen. Ook kunt u rechts bovenaan uw naam
intikken. Indien de school het gebruikt kan ook de naam van de school ingetikt worden.

Dit bestand zonder wachtwoord kost  2,50 Euro

>>  Klik hier om de bestelling per e-mail te doen.  (Geef aan eerste versie of decimale versie)>>  Klik hier om terug te keren naar het Download Overzicht
Home-Begin


www.computerprive.nl