Home-Begin


Auto onderhoudsbeurten planner
Auto onderhoudsbeurten planner
Klik onderaan op het tab-blad Onderhoud. Bovenstaande afbeelding verschijnt nu op het scherm.

Tik achter Start jaar, het huidige jaartal in. In dit voorbeeld is dat 2013.
Hierdoor verschijnen in de grijze balk de jaartallen van de komende 10 jaren.

Tik achter Beurt maandnr. (in het gele vakje) het nummer van de maand in waarin u uw auto elk jaar een onderhoudsbeurt geeft. In dit voorbeeld is dat de maand juli, dus maandnummer 7.
Aan de rechterkant verschijnt de naam van de maand:  juli

Tik in de linker kolom de beurten en de onderdelen in die de komende jaren vervangen moeten worden.
De bijbehorende geschatte bedragen tikt u in de kolommen van de desbetreffende jaren in. Zie bovenstaand voorbeeld.
Indien u niet weet wanneer er iets aan vervanging toe zal zijn kunt u die gegevens bij uw garage krijgen.

De totaalbedragen worden per jaar in de lichtblauwe balk bijgehouden. 
Dit zijn dus de bedragen die u voor een onderhoudsbeurt in het desbetreffende jaar ongeveer kwijt zal zijn. (Geschatte bedragen)
Opmerking:  Indien u uw auto om de twee of drie jaar een beurt geeft, wordt verderop uitgelegd hoe u moet handelen.

Klik nu onderaan op het tab-blad Reserveren.
Hierdoor verschijnt onderstaande afbeelding op het scherm.Het tab-blad:  Reserveren
Bovenaan ziet u dezelfde lichtblauwe balk met de totaalbedragen. Deze bedragen zijn van het vorige blad overgenomen.

In de linker kolom staan de maanden van het jaar. Bovenaan staat de maand augustus, omdat in het vorige blad als Beurtmaand de maand juli (maandnummer 7) is gekozen. Het sparen (reserveren) voor de volgende beurt begint de volgende maand. Dus in de maand augustus. Onderaan staat de maand juli in het rood. De maand waarin u uw auto weer een beurt geeft.

Onderaan staan drie balken. De middelste balk is dezelfde lichtblauwe balk die ook bovenaan staat. In deze balk staan per jaar de totaal bedragen.
In de eerste balk (donker blauw) komen de totaal bedragen te staan die u per jaar gaat plannen. (Om te reserveren)
U moet dus per jaar een bedrag plannen die overeenkomt met het totaalbedrag van de tweede lichtblauwe balk.


Hoe gaat u plannen.
U begint met de planning in het jaar 2013 voor de beurt in de maand juli.
De bedoeling is (in dit voorbeeld) dat u in het jaar 2013 elke maand een bedrag reserveert voor de maand juli. (Beurtmaand)
U  moet daarvoor de kolom van het jaar 2013 gebruiken. 

In deze kolom zijn een aantal vakjes (maanden) lichtrood gekleurd. Deze maanden kunt u niet gebruiken omdat die van het vorige jaar zijn. Alleen de maanden januari t/m juli zijn beschikbaar.
Stel dat in dit voorbeeld de huidige maand maart 2013 is. Dan kunt u slechts in de maanden maart, april, mei, juni, juli geld reserveren voor de beurt in juli 2013.
U moet dus in 5 maanden tijd een bedrag  435 reserveren. Dat is  87 per maand. Zie onderstaande afbeelding.Het totaal geplande bedrag 435 staat in de eerste donkerblauwe balk (jaar 2013)  Het vakje krijgt een groene kleur als het geplande bedrag even hoog is als het bedrag van de beurt die eronder staat. (In de tweede balk)

Vervolgens gaat u de planning voor het jaar 2014 maken. (De tweede kolom)
De tweede kolom 2014 begint bovenaan met de maand augustus. Deze maand behoort nog tot het jaar 2013, ook de maanden die eronder staan, namelijk: september, oktober, november en december. U gaat in deze maanden dus een planning maken voor de beurt in het volgende jaar (juli 2014)  Ook in de maanden die daarna komen, januari t/m juli (2014) gaat u een planning maken voor de beurt in juli.

Volgens de middelste lichtblauwe balk moet er in 2014 een bedrag  375 gepland worden. U kunt dat dus spreiden over 12 maanden. Dat is 11 maanden  31 per maand en de laatste maand  34. Maar u mag natuurlijk ook andere bedragen plannen, als het totale bedrag maar op 375 uit komt. Op deze manier kunt u ook de volgende jaren plannen.
In onderstaande afbeelding zijn de bedragen voor 2014 en 2015 reeds ingevuld.


U kunt de jaren die nog volgen op dezelfde manier plannen. Maar u kunt ook steeds slechts 2 tot 3 jaar vooruit plannen. Voordeel hiervan is dat u in het blad Onderhoud wijzigingen kunt aanbrengen voor de jaren die daarna volgen, zoals prijsverhogingen en eventuele bijkomende vervangingen. De planning voor die jaren wordt er alleen maar nauwkeuriger door.

De gereserveerde bedragen per maand aangevenWanneer u in het jaar 2013 per maand  87 opzij legt (reserveert), dan geeft u dat aan door een kleine letter  x  achter het desbetreffende bedrag in te tikken. In bovenstaand voorbeeld is er in de maanden maart, april en mei per maand  87  gereserveerd.

Het totale gereserveerde bedrag wordt links bovenaan het scherm bijgehouden.
Het bedrag dat hier staat moet per maand ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Maak deze notitie ook in uw eigen prive boekhouding.

Opmerking: Indien het u in een maand niet past om  87 te reserveren, dan slaat u gewoon een maand over door geen letter x achter het bedrag in te tikken. Het totaal bedrag wordt links bovenaan bijgehouden. Bedenk wel dat u dan op de dag dat u uw auto een beurt gaat geven, geld te kort komt. Tenzij u in een andere maand extra geld opzij gaat leggen.

Wanneer u in juli uw auto een onderhoudsbeurt geeft, kunt u daarna de bedragen die in de kolom van 2013 staan wissen met de Delete-toets. Mocht de onderhoudsbeurt lager uitvallen, dan kunt u het overgehouden geldbedrag in de kolom 2014 intikken bij Over van de vorige maand.

Om de twee of die jaar een onderhoudsbeurtIn bovenstaand voorbeeld wordt er om de twee jaar een onderhoudsbeurt gegeven. Dus in 2013 niet maar wel in juli 2014.
In dit geval tikt u op het blad Onderhoud de bedragen in de kolommen 2014, 2016, 2018 enz.

Op het blad Reserveren ziet u onderaan het scherm in de middelste lichtblauwe balk de totaalbedragen van de jaren
2014, 2016, 2018 enz. staan.
De planning die u maakt zal er als volgt uit kunnen zien. Zie onderstaande afbeelding.U spaart dus in de jaren 2013 (te beginnen in maart) en 2014 voor de onderhoudsbeurt in juli 2014. ( 555)
In de donkerblauwe balk staan de geplande totaalbedragen van 2013 en 2014. ( 160  en  395)  Samen opgeteld 555

De twee volgende jaren 2015 en 2016 gaan op dezelfde manier.De bedragen die u per maand reserveert geeft u weer op dezelfde manier aan door een kleine letter x achter de bedragen 
in te tikken. Het totale gereserveerde bedrag wordt links bovenaan het scherm weergegeven. In dit voorbeeld is dat  288.

>>  Klik hier om deze Auto Onderhoudsplanner gratis te downloaden


De Auto Onderhoudsplanner is beveiligd met een wachtwoord. 
U kunt de Onderhoudsplanner ook zonder wachtwoord bestellen.
U heeft dan de mogelijkheid om naar wens wijzigingen aan te brengen. 
De Onderhoudsplanner zonder wachtwoord kost 1,50 Euro


>>  Klik hier om de bestelling per e-mail te doen
        (Geef in de mail aan:  Onderhoudsplanner  -  1,50 Euro)>>  Klik hier om terug te keren naar het Download Overzicht

Home-Begin


www.computerprive.nl