Home-Begin


Kas-Bank Boek  (met categorie indeling)  Voor clubs e.a.
Kas-Bank Boek  (met categorie indeling)   Voor clubs e.a.
Het Kas-Bank Boek voor de Biljartclub, Visclub, Motorclub, Zangclub, Buurtclub en vele andere.
Eigenlijk voor iedereen die het gebruiken kan.

In het Kas-Boek  kunt u maximaal 1200 boekingen doen.
In het Bank-Boek kunt u ook maximaal 1200 boekingen doen. 

Tevens kunt 24 categorieŽn aanmaken. Hierdoor kunt u aan elke boeking een categorie toewijzen.

Van het Kasboek en het Bankboek wordt een Jaaroverzicht gemaakt.
In het Jaaroverzicht zijn het Kasboek en het Bankboek aan elkaar gekoppeld.
U ziet dus het totaal overzicht van de Inkomsten en de Uitgaven.

Tevens wordt er van de boekingen een kolomgrafiek gemaakt die de categorie indeling weergeeft. 
U kunt op deze manier in een oogopslag zien welke kostencategorieŽn er uit springen.

Ook is er een tabblad waarmee u het kasgeld op een makkelijke manier kunt tellen. (Kascontrole)Gebruiksaanwijzing

Instellingen
Voordat u het Kas-Bank Boek gaat gebruiken moet u eerst het huidige jaartal intikken.

Klik op het Tab-blad:  Instellingen   (Links onderaan het scherm.)
Zie de afbeelding boven.

Klik in het witte vakje achter Jaar.
Tik het huidige jaar in.

Aan de linkerkant staat een tabel waarin u de categorieŽn kunt intikken. U hoeft niet alle 24 categorieŽn in te tikken. 
Later kunt u altijd nog categorieŽn toevoegen.
U mag tijdens het gebruik van het kasboek altijd een categorie wijzigen of wissen, mits die categorie nog niet bij een boeking gebruikt is. Het is belangrijk dat u dit weet daar anders de kolomgrafiek onjuist weergegeven wordt.
Het Kasboek
Klik op de Tab:  Kasboek

Belangrijk:

Beginsaldo:  Voordat u met uw eerste boeking begint moet u links bovenaan 
in het witte vakje eerst het beginsaldo intikken.


Een boeking maakt u als volgt:

Stuknr.: 
Hier tikt u uw eigen volgnummer in. (Factuurnummer, bonnummer enz.)

Datum: 
Hier tikt u de datum in. (8-1, 16-1 enz.)

Categorie:  Klik in het vakje. Klik op het pijlknopje dat verschijnt. En kies een Categorie.

Omschrijving: Tik hier de omschrijving van de betreffende boeking in.

Ontvangsten:  Tik hier het bedrag in dat u ontvangt.

Uitgaven:  Tik hier het bedrag in dat u uitgeeft.

Saldo: Na elke boeking wordt aan de rechterkant het saldobedrag automatisch berekend.
Het saldobedrag wordt ook links bovenaan weergegeven. (lichtgrijs vakje)

Opmerking: U mag regels overslaan. Het saldobedrag zal altijd correct worden weergegeven. 


Weergave Categorie selectie:   
U kunt alle boekingen van een bepaalde Categorie weergeven.
Handel als volgt:

Rechts van de kolomkop Categorie zit een pijlknopje.
-  Klik op het pijlknopje en kies een Categorie
-  Er verschijnt nu een lijst met alle boekingen van de gekozen Categorie.

Vergeet niet, nadat u de lijst bekeken hebt de volledige lijst weer zichtbaar te maken.
    Klik weer op het pijlknopje en kies voor Alle CategorieŽn.
Het Bankboek
Klik op de Tab:  Bankboek

Belangrijk:

Beginsaldo:  Voordat u met uw eerste boeking begint moet u links bovenaan 
in het witte vakje eerst het beginsaldo intikken.


Een boeking maakt u als volgt:

Stuknr.: 
Hier tikt u uw eigen volgnummer in. (Factuurnummer, bonnummer enz.)

Datum: 
Hier tikt u de datum in. (8-1, 16-1 enz.)

Categorie:  Klik in het vakje. Klik op het pijlknopje dat verschijnt. En kies een Categorie.

Omschrijving: Tik hier de omschrijving van de betreffende boeking in.

Ontvangsten:  Tik hier het bedrag in dat u ontvangt.

Uitgaven:  Tik hier het bedrag in dat u uitgeeft.

Saldo: Na elke boeking wordt aan de rechterkant het saldobedrag automatisch berekend.
Het saldobedrag wordt ook links bovenaan weergegeven. (lichtgrijs vakje)

Opmerking: U mag regels overslaan. Het saldobedrag zal altijd correct worden weergegeven. 


Weergave Categorie selectie:   
U kunt alle boekingen van een bepaalde Categorie weergeven.
Handel als volgt:

Rechts van de kolomkop Categorie zit een pijlknopje.
-  Klik op het pijlknopje en kies een Categorie
-  Er verschijnt nu een lijst met alle boekingen van de gekozen Categorie.

Vergeet niet, nadat u de lijst bekeken hebt de volledige lijst weer zichtbaar te maken.
    Klik weer op het pijlknopje en kies voor Alle CategorieŽn.
Het Jaaroverzicht
Klik op de Tab:  Jaaroverzicht

In het Jaaroverzicht worden per Categorie de Ontvangsten en de Uitgaven in een tabel weergegeven.
In dit overzicht zijn het Kasboek en het Bankboek aan elkaar gekoppeld. U ziet dus het totale Jaaroverzicht.

Aan de rechterkant ziet van het Kasboek en van het Bankboek de berekening van het Netto Jaarbedrag en het Eindsaldo.
De derde kolom geeft het Totaal weer. 

De kolomgrafiek CategorieŽn
Klik op de Tab:  Grafiek

In de kolomgrafiek worden de totaal bedragen van de CategorieŽn weergegeven. 
(Van het Kasboek en het Bankboek samen)

De CategorieŽn kunt u op verschillende manieren benoemen. (Via Instellingen)

Eerste voorbeeld
Indien u bijvoorbeeld alleen de verschillende kosten in de grafiek wilt weergeven om te zien welke kosten categorieŽn eruit springen, dan tikt u bij Instellingen alleen de kosten categorieŽn in. De categorieŽn Ontvangsten tikt u dus niet in. In bovenstaande voorbeeld is dit toegepast. De ontvangst categorieŽn zijn bij Instellingen niet ingetikt en worden in de grafiek dus ook niet weergegeven.

De ontvangsten die u boekt worden natuurlijk wel bij het boeken meegenomen en verwerkt in het Saldo bedrag.
Bij het boeken van de ontvangsten moet u alleen niet een categorie kiezen, maar laat u het vakje Categorie leeg.

In de tweede afbeelding boven (Kasboek boekingen) ziet u dat twee maal toegepast bij de omschrijving Kas ontvangst.
Kas ontvangst is hier een voorbeeld. U zult zelf waarschijnlijk verschillende soorten ontvangsten hebben. Bij deze ontvangsten laat u dus ook weer het vakje Categorie leeg.


Tweede voorbeeld
Indien u zowel de ontvangsten als de kosten in de grafiek wilt weergeven, dan moet u als volgt handelen.
Tik bij Instellingen eerst de verschillende categorieŽn Ontvangsten in. Stel dat u hiervoor 5 vakjes gebruikt.
Sla hierna vakje nummer 6 over. U tikt er dus niets in.

Daarna tikt u in de vakjes 7, 8 enz. de verschillende categorieŽn Kosten in.

In de grafiek worden dan eerst de verschillende soorten ontvangsten weergegeven en daarna de verschillende kosten.
Omdat vakje nummer 6 leeg is, ontstaat er in de grafiek een tussenruimte tussen de twee soorten categorieŽn, waardoor de grafiek overzichtelijker wordt.
Kasgeld tellen  (Kascontrole)
Hiermee kunt u de kas controleren. Tik in de desbetreffende witte vakjes de aantallen munten en bankbiljetten in.
Het totale bedrag wordt aan de rechterkant getoond.
Het Categorie Kas-Bank boek bestellen:
Van het Categorie Kas-Bank-Boek is een Demo versie beschikbaar. 
Deze Demo versie kunt u gratis downloaden om het uit te proberen.
In de Demo versie kunt u maximaal 8 boekingen doen. 

>>  Klik hier om de demo versie van het Categorie Kas-Bank Boek gratis te downloadenHet Categorie Kas-Bank Boek is met een wachtwoord beveiligd en kost 4,50 Euro

>>  Klik hier om het Categorie kas-Bank Boek van 4,50 Euro te bestellen
        Vermeld op het Bestelformulier de Bestel CodeCATKABA450U kunt het Categorie Kas-Bank Boek ook zonder wachtwoord bestellen. U kunt het Kas-Bank Boek dan zelf aanpassen, zoals het plaatsen van uw naam of naam van het bedrijf. Het Categorie Kas-Bank Boek zonder wachtwoord kost 6,00 Euro

>>
  Klik hier om het Categorie kas-Bank Boek zonder wachtwoord van 6,00 Euro te bestellen
        Vermeld op het Bestelformulier de Bestel Code:  CATKABA600


      Kas-Bank Boek uitgebreid met Spaarbank
         Er is ook een versie van het Kas-Bank boek te koop dat uitgebreid is met een Spaarbank boek
         De uitbreiding bestaat uit:
         -  Een Spaarbank Boek waar in de spaarbedragen bijgehouden worden. (Ook hier 1200 boekingsregels)
         -  In het Jaaroverzicht staat naast de kolom overzichten van Kas en Bank, het Spaarbank overzicht afgebeeld.
         -  Er is een tab-blad: Balans toegevoegd met daarop de Balans als totaal overzicht.Bestelling van het Kas-Bank Boek dat uitgebreid is met een Spaarbank Boek

Het Kas-Bank-Spaar Boek is met een wachtwoord beveiligd en kost 5,50 Euro

>>  Klik hier om het kas-Bank-Spaar Boek van 5,50 Euro te bestellen
       Vermeld op het Bestelformulier de Bestel Code:  CATSPA550

U kunt het Categorie Kas-Bank-Spaar Boek ook zonder wachtwoord bestellen. U kunt het dan zelf aanpassen, zoals het plaatsen van uw naam of naam van het bedrijf. Het Categorie Kas-Bank-Spaar Boek zonder wachtwoord kost 7,00 Euro

>>
  Klik hier om het kas-Bank-Spaar Boek zonder wachtwoord van 7,00 Euro te bestellen
        Vermeld op het Bestelformulier de Bestel Code:  CATSPA700

>>  Klik hier om terug te keren naar het Download Overzicht
Home-Begin


www.computerprive.nl