Home-Begin


Kasboek  (met btw splitsing)
Kasboek  (met btw splitsing)
In dit Kasboek (met btw splitsing) kunt u per maand maximaal 150 boekingen doen. Per jaar dus 12 x 150 boekingen.

Per kwartaal wordt er een BTW kwartaal overzicht gemaakt in de vorm van het online BTW aangifteformulier van de Belastingdienst. Zie onderaan.
In dit overzicht zijn de regelnummers gelijk aan die van het online BTW aangifteformulier. U kun de bedragen dus gewoon overnemen.

Tevens wordt er een Winst / Verlies Jaaroverzicht gemaakt in de vorm van een tabel en een grafiek. Hier kunt u op elk moment zien hoe u ervoor staat. Zie onderaan.


Indien u een kasboek met Categorie indeling zoekt, kunt u op onderstaande link klikken:
>>
  Klik hier om het categorie-kasboek te bekijken
Gebruiksaanwijzing

Instellingen
Voordat u het Kasboek (met btw splitsing) gaat gebruiken moet u eerst een aantal instelgegevens intikken. 
Zie afbeelding bovenaan.


Klik op de Tab:  Instellingen  (Links onderaan het scherm)

Achtereenvolgens moet worden ingetikt: Het jaartal, de BTW percentages en uw BTW nummer.
Opmerking: Voor de BTW percentages hoeft u alleen de getallen in te tikken zonder het % teken.Het Kasboek
U kunt per maand maximaal 150 boekingen doen.

Belangrijk:
Beginsaldo:  Voordat u in een nieuwe maand uw eerste boeking doet, moet u het Beginsaldo van de maand intikken. 
Dat is het eindsaldo van de vorige maand. 
Het Beginsaldo tikt u bovenaan achter de de drie rode pijltjes (>>>) onder de kop Inkomsten.
Opmerking: Indien u dit Kasboek voor het eerst gebruikt, moet u natuurlijk achter Beginsaldo het bedrag intikken dat op dat moment in Kas zit.

Het kasboek bestaat uit 12 boekingsmaanden. Kies de juiste maand (huidige maand) om met het boeken te beginnen.
De naam van de maand staat links bovenaan afgebeeld. Via de tabs onderaan het scherm kunt u de maand kiezen.


Een boeking maakt u als volgt:

Beginsaldo:
  Tik hier het beginsaldo van de maand in.  (Achter de 3 rode pijltjes)

Datum: 
Hier tikt u de datum in. (8-1, 16-1 enz.)

Stuknr.:  Hier tikt u uw eigen volgnummer in. (Factuurnummer, bonnummer enz.)

Omschrijving: Tik hier de omschrijving van betreffende de boeking in.

BTW % :  Klik in het vakje. Rechts van het vakje verschijnt een pijlknopje. 
Klik op het pijlknopje en kies het btw percentage.

Inkomsten:  Tik hier het bedrag in dat u ontvangt.

De kolommen excl. btw en btw
In deze kolommen worden de bedragen automatisch berekend.

UItgaven:  Tik hier het bedrag in dat u uitgeeft.

De kolommen excl. btw en btw
In deze kolommen worden de bedragen automatisch berekend.

Saldo: Na elke boeking wordt aan de rechterkant het saldobedrag automatisch berekend.
Het saldobedrag wordt ook links bovenaan weergegeven.

Opmerking: U mag regels overslaan. Het saldobedrag zal altijd correct worden weergegeven. Kas storting en Kas opname
Indien u geld in de Kas stort moet u als volgt handelen:   (Hier wordt bedoeld dat u prive-geld in de Kas stort !)

In de kolom Stuknr. tikt u niet uw volgnummer in, maar tikt u een  kleine letter  x  in.
Hierdoor wordt dit bedrag niet meegerekend in het Winst / Verlies overzicht. Zie verderop.

Boekhoudkundig mag een kas storting geen invloed hebben op de Winst / Verlies berekening.
Het bedrag wordt wel meegeteld in het saldo bedrag aan de rechterkant. Wat op zich natuurlijk correct is.

In de kolom Omschrijving tikt u bijvoorbeeld in:  Kas prive-geld storting
In de kolom Inkomsten tikt u het bedrag in.
Opmerking: 
De BTW-kolom laat u leeg. (Tik ook niet 0 % in. Want dat is een aparte BTW tarief)


Wanneer u prive-geld uit de Kas haalt moet u weer als hierboven handelen.
Dus een kleine letter x  in de kolom Stuknr.
In de kolom Uitgaven tikt u het bedrag in.

Opmerking:  Indien u een stuknr. wilt intikken kunt u dat in de kolom Omschrijving doen.
U kunt het combineren met de omschrijving van het boekstuk.
Bijvoorbeeld:  124 - Kas prive-geld storting    Of:  124 - Kas pive-geld opnameBetaling BTW of terugave BTW
Het bovenstaande geldt ook wanneer u per kwartaal de BTW aan de Belastingdienst betaalt of BTW terugave ontvangt.

Betaling BTW

Wanneer u per kwartaal de BTW betaling doet zult u dat waarschijnlijk via de bank vanuit uw privé bankrekening doen.
Daarna zult u hetzelfde bedrag uit de kas halen. Ook hier handelt u weer als volgt:

In de kolom Stuknr. tikt u niet uw volgnummer in, maar tikt u een  kleine letter  x  in.
Hierdoor wordt dit bedrag niet meegerekend in het Winst / Verlies overzicht.  
Opmerking:  Dit BTW bedrag is namelijk al eerder tijdens uw boekingen verrekend in het Winst / Verlies overzicht.

In de kolom Omschrijving tikt u bijvoorbeeld in:   301 - BTW afdracht Kwartaal 1
In de kolom Uitgaven tikt u het bedrag in.
Opmerking: 
De BTW-kolom laat u leeg. (Tik ook niet 0 % in. Want dat is een aparte BTW tarief)


Teruggave BTW
Bij BTW teruggave wordt het bedrag op uw bankrekening gestort. Indien u daarna het bedrag in de kas doet,
handelt u weer op dezelfde manier.
Het ontvangen bedrag wordt dan in de kolom Inkomsten in getikt.
De BTW  Kwartaal overzichten

De tabs:
  BTW-KW1 / BTW-KW2 / BTW-KW3 / BTW-KW4
In deze overzichten staan per kwartaal de gegevens die met de btw afdracht aan de Belastingdienst te maken heeft.

Op de website van de Belastingdienst kunt u deze gegevens in dezelfde volgorde intikken 
op het (scherm) btw aangifte formulier.

De regelnummers aan de linkerkant corresponderen met de regelnummers van het btw formulier van de Belastingdienst.

Punt 5d   Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
U kunt in aanmerking komen voor een vermindering van de btw afdracht.
Het beste kunt u dit in het vierde kwartaal doen, omdat u dan weet hoeveel btw u totaal in het hele jaar moet betalen.
Indien u voor vermindering in aanmerking komt moet u het bedrag in het lichtblauwe vakje bij punt 5d intikken.

Klik hier om te zien of u in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling

Opmerking:  Het BTW overzicht kunt u printen via het menu van Excel.
Het Winst / Verlies Jaaroverzicht  (Tabel en grafiek)
De Tab:  jaaroverzicht
In het voorbeeld Overzicht staat linksboven (derde regel) in het blauw uw netto winst.
De tabel eronder geeft het winst overzicht per maand weer.

Aan de rechterkant staat een tabel die het overzicht van de kas stortingen en kas opnames per maand weergeeft.
Eronder staat het saldobedrag van de kas opname of kas storting.


De Grafiek
De grafiek van het Winst / Verlies overzicht staat eronder.
U moet even naar beneden scrollen.

Let op:
Het BTW-Kasboek is
niet meer te bestellen !


Het BTW-Kasboek bestellen:
Van dit BTW-Kasboek is een Demo versie beschikbaar. Deze Demo versie kunt u gratis downloaden om het uit te proberen.
In de Demo versie kunt u alleen in de maanden januari en februari boeken en kunt u maximaal 32 boekingen per maand doen. Tevens kunt u bij Instellingen niets instellen.

>>  Klik hier om de demo versie van het BTW-kasboek gratis te downloadenHet BTW-Kasboek is met een wachtwoord beveiligd en kost 3,50 Euro

>>  Klik hier om het kasboek van 3,50 Euro te bestellen
        (Geef in de mail aan:  BTW-Kasboek,  3,50 Euro)U kunt het BTW-Kasboek ook zonder wachtwoord bestellen. U kunt het Kasboek dan zelf aanpassen, zoals het plaatsen van uw naam of naam van het bedrijf. Het BTW-Kasboek zonder wachtwoord kost 5,50 Euro

>>
  Klik hier om het kasboek zonder wachtwoord van 5,50 Euro te bestellen
        (Geef in de mail aan:  BTW-Kasboek,  5,50 Euro)>>  Klik hier om terug te keren naar het Download Overzicht

Home-Begin


www.computerprive.nl