Home-Begin


Kasboek  (met btw splitsing)
Kasboek  (met btw splitsing)
Als u de boekhouding uitbesteedt en u naast de bankboekingen ook met contant geld te maken heeft (contante verkopen en/of contante uitgaven), dan heeft u een kasboek nodig om het contant geld te kunnen boeken. Deze gegevens kunt u dan bijvoorbeeld eens in de maand naar de boekhouding sturen.

Dit kasboek is dus een onderdeel van de boekhouding en is alleen bedoeld om contant geld te boeken. Dit kasboek is niet bedoeld voor bankzaken.

In dit Kasboek (met btw splitsing) kunt u per jaar maximaal 1500 boekingen doen.


Op het tab-blad Overzicht worden per maand de ontvangsten (verkopen) en de uitgaven weergegeven.
Tevens wordt per maand de BTW (hoog en laag) van de verkopen en de BTW (hoog en laag) van de uitgaven weergegeven.

Per kwartaal wordt er een BTW kwartaal overzicht gemaakt in de vorm van het online BTW aangifteformulier van de Belastingdienst.
In dit overzicht zijn de regelnummers gelijk aan die van het online BTW aangifteformulier.
Bij de BTW-aangifte moeten deze BTW-bedragen natuurlijk bij de BTW-bedragen van de rest van de boekhouding worden opgeteld.Indien u een kasboek (zonder btw splitsing) met Categorie indeling zoekt, 
kunt u op onderstaande link klikken:

>>
  Klik hier om het categorie-kasboek te bekijken
Gebruiksaanwijzing

Tab-blad: Instellingen
Voordat u het Kasboek (met btw splitsing) gaat gebruiken moet u eerst een aantal instelgegevens intikken. 

Klik op de Tab:  Instellingen  (Links onderaan het scherm)Bij Instellingen moet worden ingetikt:

Bedrijfsnaam, Boekjaar, Begindatum boekjaar, Einddatum boekjaar, Eerste Kasstuknummer.

De BTW percentages:  BTW- Hoog, BTW-Laag en BTW Geen (0%)   
Opmerking:  Bij BTW Geen, een nul intikken.
Alle drie vakjes moeten worden ingevuld! Dus ook 9% als u geen BTW 9% gebruikt.

Vervolgens moet de Categorie tabel worden ingevuld.
Let op, de volgende categorieŽn zijn reeds ingevuld en vastgezet. Deze kunt u niet wijzigen.
Het gaat om de volgende categorieŽn:
Omzet hoog  (De verkopen met het hoge BTW)
Omzet laag  (De verkopen met het lage BTW)
Omzet nul  (De verkopen met het BTW percentage van 0%)

U kunt in de Categorie tabel nog 27 CategorieŽn toevoegen.
Tab-blad: Kasboek
Het boeken van het contant geld

Klik op de Tab:  Kasboek

De eerste keer dat u het Kasboek gebruikt moet u in het witte vakje rechts bovenaan het Beginsaldo van uw contant geld intikken.

Een boeking doet u als volgt:
Opmerking:  U kunt allen in de witte kolommen gegevens intikken.
In de groene kommen worden de waarden automatisch berekend.
U mag ook geen regels overslaan.

Tik in de kolom Datum de datum in.
De datum tik u als volgt in.  Voorbeeld: 23 mei  >>  23-5

Automatisch verschijnt in de eerste linker groene kolom het maandnummer.

In de tweede linker groene kolom verschijnt het volgnummer van de Bon.

In de kolom Categorie kiest u een categorie.
Wanneer u in de kolom klikt verschijnt aan de rechterkant van het vakje een pijlknopje.
Klik op dit pijlknopje en kies uit de categorie lijst die verschijnt een categorie.

In de kolom Omschrijving kunt u een een korte omschrijving intikken.

In de BTW-kolom kunt u met het pijlknopje dat verschijnt het BTW-percentage kiezen.

De Ontvangsten boekt u als volgt:
Klik in de blauwe kolom met de kop:  Bedrag excl BTW
Hier tikt u het ontvangen bedrag exclusief BTW in.
Het BTW-bedrag wordt aan de rechterkant in ťťn van de twee groene kolommen weergegeven. (berekend)

De uitgaven boekt u als volgt in:
Klik in de licht rode kolom met de kop:  Bedrag excl BTW
Hier tikt u het uitgegeven bedrag exclusief BTW in.
Het BTW-bedrag wordt aan de rechterkant in ťťn van de twee groene kolommen weergegeven.

Totaal incl. BTW
Aan de rechterkant wordt in de groene kolom met de kop: Totaal incl. BTW
het totale geboekte bedrag inclusief BTW weergegeven.
Ontvangen bedragen worden in zwart weergegeven.
Uitgaven worden in rood weergegeven.

Saldo
Tenslotte wordt helemaal rechts in de kolom Saldo per boeking het saldobedrag bijgehouden.
Opmerking:  Het saldobedrag wordt ook links bovenaan in het groene vakje weergegeven.

De boekingen per categorie zichtbaar maken
Indien u alle boekingen van een bepaalde categorie wilt bekijken dan moet u als volgt handelen:

In de Excel versies t/m versie 2003 handelt u als volgt:
(Opm.: voor de Excel versies 2007 en hoger zie verderop)

In de kop van de kolom Categorie staat een pijlknopje.
Klik op dit pijlknopje.
Er verschijnt een lijst met de categorieŽn die u bij het boeken gebruikt hebt.
Klik op een categorie.
Alle boekingen die onder die categorie geboekt zijn verschijnen op het scherm.
Deze lijst kunt u ook afdrukken. Zie verderop.

Nadat u de lijst bekeken heeft, moet u de categorie selectie weer ongedaan maken. Handel als volgt:
Klik weer op het pijlknopje en kies voor:  Alle categorieŽn
De hele lijst met de boekingen verschijnt weer op het scherm.
Ook deze lijst kunt u afdrukken. Zie verderop.

De boekingen per BTW-percentage zichtbaar maken
Op dezelfde manier als hierboven kunt alle boekingen van een bepaalde BTW-percentage bekijken.
Gebruik hiervoor het pijlknopje dat aan de rechterkant in de kop: BTW % staat.
Ook deze lijst kunt afdrukken. Zie verderop.
Opmerking: Vergeet niet de btw-selectie weer ongedaan te maken door te kiezen voor:  Alle categorieŽn


De boekingen per categorie zichtbaar maken
voor de Excel versies 2007 en hoger
In de kop van de kolom Categorie staat een pijlknopje.
Klik op dit pijlknopje.
Er verschijnt een lijst. Nu gaat het om de onderste helft van de lijst.
Hier staan de op dit moment gebruikte CategorieŽn met een vinkje (v) er voor.

Haal eerst alle vinkjes weg. Dit kunt u doen door op het vinkje te klikken dat bij  'Alles selecteren' staat.
Vervolgens klikt u in het vakje dat bij de categorie staat die u wilt selecteren.
Hierdoor verschijnt er in dat vakje een vinkje
Hiermee wordt aangegeven dat u dadelijk alleen de boekingen te zien krijgt die tot deze geselecteerde Categorie horen.
Klik vervolgens op het knopje:  OK
De geselecteerde lijst boekingen verschijnt nu op het scherm.
Deze lijst kunt u ook afdrukken. Zie verderop.

Nadat u de lijst bekeken heeft, moet u de categorie selectie weer ongedaan maken. Handel als volgt:
Klik weer op het pijlknopje en kies voor:  Alle categorieŽn
(
Opmerking:  Het pijlknopje heeft nu de vorm van een kleine trechter)
Dezelfde lijst verschijnt weer.
Klik in het vakje dat bij  'Alles selecteren' staat.
Hierdoor verschijnen in alle vakjes weer vinkjes.
Klik vervolgens op het knopje:  OK
De hele lijst met de boekingen verschijnt weer op het scherm.
Ook deze lijst kunt u afdrukken. Zie verderop.

De boekingen per BTW-percentage zichtbaar maken
Op dezelfde manier als hierboven kunt alle boekingen van een bepaalde BTW-percentage bekijken.
Gebruik hiervoor het pijlknopje dat aan de rechterkant in de kop: BTW % staat.
Ook deze lijst kunt afdrukken. Zie hier onder.
Opmerking: Vergeet niet de btw-selectie weer ongedaan te maken door te kiezen voor:  Alle categorieŽnDe lijst met boekingen afdrukken
Voor het afdrukken van de boekingen kunt u gebruik maken van het Excel menu dat bovenaan het scherm staat.
Kies voor:  Bestand    Daarna kiest u voor:  Afdrukken
Er verschijnt een venster. Daarin heeft u de mogelijkheid om aan te geven welke pagina's u wilt afdrukken door in de vakjes
'van'  en  't/m'  de paginanummers op te geven..

Tip:  Hoe kan ik achter de pagina nummers komen.

In de Excel versies t/m versie 2003 handelt u als volgt:
Klik in het menu van Excel op:  Bestand
Klik nu op de keuze:  Afdrukvoorbeeld

Met de knopjes Volgende en Vorige (links bovenaan het scherm) kunt u door het afdrukvoorbeeld bladeren.
Tegelijkertijd ziet u de nummers van de pagina's links onderaan het scherm staan.
Zo kunt u er achter komen  van  en  t/m  welke paginanummers u wilt afdrukken.


In de Excel versies vanaf versie 2007 en hoger handelt u als volgt:
Klik in in het menu van Excel op:  Bestand  (Links bovenaan het scherm)
Klik nu op de keuze:  Afdrukken

Helemaal rechts op het scherm staat het afdrukvoorbeeld
Links onderaan het afdrukvoorbeeld staan kleine pijltjes.
Hiermee kunt u door het afdrukvoorbeeld bladeren.
Tegelijkertijd ziet u in het vakje tussen de pijltjes de nummers van de pagina's.
Zo kunt u er achter komen  van  en  t/m  welke paginanummers u wilt afdrukken.
Tab-blad: Jaaroverzicht

Klik op het tab-blad:  Jaaroverzicht

In het Overzicht ziet u de totalen per Categorie per maand afgebeeld.

De zwarte bedragen zijn de ontvangsten.
De rode negatieve bedragen zijn de uitgaven.

Bovenaan staan de drie categorieŽn verkopen. Namelijk  Omzet hoogOmzet laagOmzet nul
Er onder staan de rest van de categorieŽn.
Alle bedragen zijn exclusief BTW

De BTW bedragen staan onderaan de lijst.  (4 bedragen)  Namelijk:
BTW Verkopen Hoog
BTW Verkopen Laag
BTW Inkopen Hoog
BTW Inkopen Laag

In de twee onderste regels staan per maand de Kasmutaties en de Eindstanden Kas afgebeeld.

De BTW-aangiftes van Kwartaal 1   Kwartaal  2  Kwartaal 3   Kwartaal 4

Uit de gegevens van het bovenstaande Jaaroverzicht haalt u per kwartaal de BTW aangiftes.

Deze BTW-aangiftes staan in een lijst rechts van het Jaaroverzicht.
Ga met de schuifbalk naar rechts om deze lijst zichtbaar te maken.

De regels hebben dezelfde nummering als die van het online BTW aangifteformulier van de Belastingdienst.
Natuurlijk moeten deze bedragen nog worden opgeteld bij de BTW gegevens van de rest van de boekhouding
om tot een complete BTW-aangifte per kwartaal te komen.


Printen van het Jaaroverzicht en de lijst met de BTW-aangiftes
U kunt deze lijsten op dezelfde manier printen zoals hiervoor is uitgelegd.
Tab-blad:  KastellingKlik op het tab-blad:  Kastelling

Indien u een kascontrole wilt doen, kunt u hier het aanwezige kasgeld tellen.

De aantallen vult u in de witte vakken

De bedragen worden in de gele vakken uitgerekend.

De totalen komen aan de rechterkant te staan.

Het saldo bedrag dat in het kasboek vermeld staat, moet gelijk zijn aan het totaalbedrag van deze kastelling.
Indien er een kasverschil (te kort of te veel) is, dan moet u het verschil wegboeken.
Boek het verschilbedrag in het kasboek onder de Categorie Kasverschil.

De kastelling kan op dezelfde manier worden geprint zoals hiervoor is uitgelegd.
Het BTW-Kasboek bestellen:

Van dit BTW-Kasboek is een Demo versie beschikbaar. Deze Demo versie kunt u gratis downloaden om het uit te proberen.
In de Demo versie kunt u maximaal 15 boekingen per maand doen. 
Tevens zijn er op het tab-blad: Instellingen  een aantal Instellingen vastgezet. Die kunnen niet worden gewijzigd.
Het gaat om de Instellingen:

Boekjaar:  2016

BTW-Hoog:  19%
BTW-Laag:  5%


Verder werkt alles en kunt u het Kasboek uitproberen.
Natuurlijk kunt u in de Koopversie alles wel instellen.>>  Klik hier om de demo versie van het BTW-Kasboek gratis te downloadenHet BTW-Kasboek is met een wachtwoord beveiligd en kost 3,50 Euro

>>  Klik hier om het BTW-kasboek van 3,50 Euro te bestellen
        Vermeld op het Bestelformulier, de Bestelcode:  BTWKAS350U kunt het BTW-Kasboek ook zonder wachtwoord bestellen. U kunt het Kasboek dan zelf aanpassen, zoals het plaatsen van uw naam of naam van het bedrijf. Het BTW-Kasboek zonder wachtwoord kost 5,50 Euro

>>
  Klik hier om het BTW-Kasboek zonder wachtwoord van 5,50 Euro te bestellen
        (Vermeld op het Bestelformulier, de Bestelcode:  BTWKAS550>>  Klik hier om terug te keren naar het Download Overzicht

Home-Begin


www.computerprive.nl