Home-Begin      


Handleiding Huishoudboekje

INLEIDING
Natuurlijk is het huishoudboekje geen toverboekje waarmee u altijd met uw huishoudgeld uitkomt. Maar als u het huishoudboekje op een goede manier gebruikt zal u er veel profijt van hebben.

Wanneer u alleen noteert wat u aan boodschappen hebt uitgegeven loopt u de kans dat u aan het eind van de maand te kort komt.

Het is beter dat u van te voren zoveel mogelijk de boodschappen over 4 weken van de maand verdeelt. U maakt dus een planning voor de hele maand. Tijdens het plannen wordt steeds bijgehouden hoeveel u aan huishoudgeld nog over hebt. Bij overschrijding verschijnt er een waarschuwing. Dan moet u een betere verdeling maken of hier en daar bezuinigen door een bedrag te wissen. De eerste stap is hiermee reeds gezet. Want als u het goed hebt gedaan is er volgens het plan aan het eind van de maand geen tekort.

Wanneer u volgens het plan geld begint uit te geven, dus boodschappen gaat doen, kunt u de betalingen van de uitgaven in hetzelfde planningscherm noteren. U doet dat aan de hand van de bonnetjes die u bij de kassa krijgt. Het maakt niets uit of u met contant geld betaalt of pint. U krijgt altijd een kassabon.

Indien een bedrag hoger of lager is dan moet u het bedrag van de planning wijzigen in het echte bedrag dat op de kassabon staat.
Heeft u op een dag meer gekocht dan gepland is, dan moet u dat alsnog in het boekje noteren. De kans dat u een tekort-waarschuwing krijgt is groot, omdat er in uw plan waarschijnlijk een overschrijding wordt geconstateerd. U moet dan ergens in de maand één of meerdere geplande bedragen wissen totdat de waarschuwing verdwenen is.
Het mes snijdt hiermee aan twee kanten. U heeft nog steeds geen tekort. En aan de andere kant heeft u inzicht in uw koopgedrag en kunt u dit weer gebruiken voor de planning van de volgende maand.

Indien u uw boodschappen betaalt door te pinnen, blijft u toch controle over uw uitgaven houden zolang u de kassabonnetjes gebruikt voor het boeken van de betalingen. Afwijkende bedragen moet u dus achteraf ook wijzigen..

Om vertrouwd te raken met de werking van het huishoudboekje is het aan te bevelen de rest van de handleiding met de voorbeelden te gebruiken.


Opmerking:
Wanneer u het Huishoudboekje-Deluxe gebruikt, kunt u via het hoofdmenu naar de diverse onderdelen van het Huishoudboekje gaan. Om weer terug te keren naar het hoofdmenu moet u links bovenaan op het lichtblauwe blokje klikken.
De Basis versie van het Huishoudboekje heeft geen menu.
DE STARTOm het Huishoudboekje te gebruiken moet eerst Excel worden gestart. Dan is het handig als u dit scherm (van de Handleiding) tijdelijk even weghaalt.

Dat weghalen doet u als volgt:
Onderaan het scherm staat op de blauwe balk een brede knop met de naam Handleiding.
Klik met de muis op deze knop. Hierdoor verdwijnt het scherm (De handleiding). 

Opmerking: Elke keer wanneer u op deze brede knop klikt zal de handleiding verschijnen en weer verdwijnen. U moet dus steeds op deze brede  knop drukken om straks tussen deze handleiding en Excel te kunnen schakelen. Op deze manier heeft u de handleiding steeds bij de hand wanneer u het Huishoudboekje in Excel via de handleiding wilt uitproberen.

Nu de handleiding tijdelijk van het scherm verdwenen is kunt u Excel als volgt starten:

Start het programma EXCEL of een gelijkwaardig programma via:
-  De Startknop links onderaan het scherm.

-  Het Startmenu verschijnt. Klik onderaan op:  Alle programma's
-  Klik in de lijst die nu verschijnt op Office en daarna op Excel
    Excel zal met een leeg blad op het scherm verschijnen.


Ervan uitgaande dat u het Huishoudboekje al gedownload hebt,
    kunt u het als volgt starten:


-  Klik links bovenaan op:  Bestand
-  Klik op:  Openen
-  Het venster Openen verschijnt.
-  Ga naar de map:  Mijn documenten

-  Klik op de naam:  Huishoudboekje
-  Klik op de knop:  Openen
-  Het Huishoudboekje verschijnt nu op het scherm. Het boekje is nog leeg.


U gaat dit boekje niet gebruiken, maar u gaat eerst een kopie van het Huishoudboekje maken. Dan heeft u namelijk nog een origineel voor de volgende keer. 
U maakt als volgt een kopie:


-  Het lege Huishoudboekje staat nog op het scherm.

-  Klik links bovenaan het scherm op:  Bestand
-  Klik hierna op:  Opslaan als ...

-  Het venster Opslaan als verschijnt.
-  Achter Bestandsnaam staat in het blauw de naam van het Huishoudboekje.

-  Tik de nieuwe naam in:  februari   (In deze handleiding wordt februari als voorbeeld gebruikt)
-  Klik hierna op de knop:  Opslaan

-  De kopie met de naam februari is nu gemaakt en staat nu ook op het scherm.
   De naam staat ook in de blauwe balk bovenaan het scherm.
   (Het origineel staat nog steeds op de harde schijf)

-  Deze kopie van het Huishoudboekje gaat u in deze handleiding gebruiken.Om het Huishoudboekje uit te proberen kunt u het beste de gegevens aanhouden die in deze handleiding staan.

Nadat u het huishoudboekje gestart hebt, moet u bovenaan in het witte vakje het bedrag dat u per maand aan huishoudgeld wilt besteden intikken. In dit voorbeeld  € 600,00   (zie gele pijl in bovenstaande afbeelding)
In het tweede witte vakje eronder kunt u eventueel een bedrag intikken dat u vorige maand aan huishoudgeld hebt overgehouden. In dit voorbeeld  € 8,00

Rechts bovenaan kunt u achter Maand in het licht blauwe vakje de naam van de huidige maand intikken. In dit voorbeeld februari.

Het totale beschikbare huishoudgeld is in dit voorbeeld dus:  € 600 +  € 8 =  € 608
Dit bedrag wordt verdeeld over de vier weken van deze maand. Per week dus  € 152

Dit bedrag per week wordt automatisch in de 4 weekvakken ingevuld.. Zie onderstaande afbeelding.

U ziet dat per week de bedragen oplopen. Dat komt omdat wat er in de voorgaande week over is, doorgeschoven wordt naar de volgende week. En omdat er op dit moment nog niets gepland is wordt het bedrag per week steeds  € 152 hoger. Dat komt straks tijdens het plannen allemaal goed.


Met dit huishoudboekje kunt u een planning voor de hele maand maken. Om het overzichtelijk te houden is de maand in 4 weken verdeeld. Elke week kunt u voor  € 152 aan boodschappen plannen.
Natuurlijk mag u in een week ook meer of minder uitgeven (plannen). Dit bedrag is meer als houvast bedoeld voor een gelijkmatige verdeling over de hele maand.

Laten we het vakje van week 1 bekijken:
Te plannen bedrag:  € 152,00
Over na planning week 1:  € 152,00

U kunt dus in de eerste week voor  € 152,00 aan boodschappen plannen. 
Wanneer u straks voor week 1 gaat plannen zal het bedrag dat in de tweede regel staat kleiner worden.


Voordat u met plannen gaat beginnen moet u eerst nog de dagen van week 1 t/m 4 invullen.
(Zie in de eerste afbeelding bovenaan, de rode pijl)
De maand is in 4 weken verdeeld. Een maand heeft echter 30 of 31 dagen. En aan het begin en het eind van de maand begint het niet met maandag en eindigt het niet met zondag.

Het beste kunt u de 4 volle weken (7 dagen per week van ma t/m zo) van de maand, week 1 t/m 4 noemen. Eventuele dagen aan het begin van de maand overhoudt kunt u dan aan week 1 toevoegen.
En indien u aan het eind van de maand nog een paar dagen overhoudt kunt u die aan week 4 toevoegen. 

In dit voorbeeld is voor de maand februari (2011), de volgende weekverdeling gekozen:
Eerste week:  1 t/m 6
Tweede week:  7 t/m 13
Derde week:  14 t/m 20
Vierde week:  21 t/m 28

-  Tik de dagen van de 4 weken in.
HET INTIKKEN VAN DE PLANNING  (week 1 en week 2)-  Tik de planning van week 1 in. (zie bovenstaande afbeelding)
    De datum (1-2 enz) hoeft u niet steeds te herhalen.  U tikt de volgende datum pas weer in als die
    verandert. (Hier 3-2  //  3 februari)

   U ziet dat u tijdens het intikken van de planning van week 1, het bedrag dat achter
   Over na planning week 1 staat, lager wordt. (zie linker gele pijl)
   Indien u het bedrag van  € 152,00 overschrijdt, wordt het vakje oranje, om u t e waarschuwen.
   Op zich niets aan de hand, als u maar niet een te groot bedrag overschrijdt. Let wel dat de
   overschrijding afgetrokken wordt van het bedrag voor de volgende week. (week 2)


-  Tik nu de planning van week 2 in.  (zie bovenstaande afbeelding)
    Nadat u de gegevens van week 2 hebt ingetikt ziet u dat u  € 0,25 aan planning hebt overgehouden.
    Zie tweede gele pijl. Dit bedrag schuift door naar week 3. In week 3 kunt u voor  € 152,25 plannen.

   Boven de weekkolommen ziet u in de lichtgrijze balk staan dat u aan huishoudgeld nog  € 608,00
   over hebt. Dat klopt, want u heeft nog niets uitgegeven. U heeft alleen nog maar een planning
   gemaakt.

-  Bewaar voordat u verder gaat de gegevens. Handel als volgt:

   Klik links bovenaan op:  Bestand
   Klik hierna op:  Opslaan
HET INTIKKEN VAN DE PLANNING  (week 3 en week 4)-  Tik de planning van week 3 in.  (zie bovenstaande afbeelding)
    U ziet een waarschuwing van een overschrijding verschijnen. Zie oranje vakje. (- 14,40)

-  Tik nu de planning van week 4 in.
    U ziet dat u na de planning  € 1,35  aan planning hebt overgehouden.


Boodschappen doen
Wanneer u nu boodschappen gaat doen dan bewaart u de kassabonnetjes en boekt u de bedragen in die u uitgegeven hebt. Dat doet u door een kleine letter  b  achter de bedragen in te tikken.
De bedragen worden automatisch groen gekleurd als zijnde uitgegeven. (Zie bovenstaande afbeelding).

Bovenaan ziet u in de lichtgrijze balk hoeveel huishoudgeld u nog over hebt na de betaalde uitgaven. 
Zie de blauwe pijl. Dit bedrag wordt steeds lager wanneer u weer een betaalde uitgave boekt. Het huishoudgeld dat u nog over hebt kunt u natuurlijk niet zomaar uitgeven. Dit bedrag is bedoeld voor de resterende uitgaven die in de planning staan.

Let op! Indien een uitgegeven bedrag hoger of lager is dan het desbetreffende bedrag dat in de planning staat, dan moet u dat bedrag wissen en het juiste uitgegeven bedrag intikken.
Wissen doet u door in het vakje te klikken en daarna op de Delete-toets te drukken.
Zo loopt de planning in de pas met de werkelijkheid.

Wanneer echter een waarschuwing verschijnt dat u deze maand een tekort dreigt te krijgen, dan zult u in de planning één of meerdere bedragen die nog niet uitgegeven zijn moeten verlagen of wissen totdat de waarschuwing verdwijnt.
De waarschuwing verschijnt bovenaan in de vorm van een rode balk. Zie voorbeeld hieronder.


Stel dat u in de tweede week een boek van  € 15,00  hebt gekocht. Deze uitgave staat niet gepland.
Deze aankoop moet u onderaan de kolom van de tweede week intikken. 
Tevens moet u achter het bedrag  € 15,00  een kleine letter b intikken, want het bedrag is uitgegeven.
Doe dit nu. (Zie onderstaande afbeelding)
Bovenaan verschijnt de waarschuwing dat u in de maandplanning een overschrijding hebt van -13,65
U moet nu dus één of meerdere bedragen die nog niet uitgegeven zijn wissen of verlagen totdat de waarschuwing verdwijnt. Wis de twee volgende geplande uitgaven:

Wis in de vierde week de twee laatste geplande uitgaven van  28-2  (28 februari)
    Namelijk de krant van  € 2,20  en het boek van  € 12,50

    De rode waarschuwing verdwijnt. U heeft nu na de planning  € 1,05  overgehouden.
    Zie rechts bovenaan onder de maand februari.

-  Bewaar de gegevens via:  Bestand / Opslaan
AAN HET EIND VAN DE MAANDStel dat het nu eind van de maand is. Dan moet de maand worden afgesloten om naar de volgende maand te gaan. Alle boodschappen zijn gedaan en geboekt als betaald.

Het kan echter gebeuren dat u een aantal boodschappen niet gedaan hebt. Hier zijn dat de drie boodschappen in week 2 en week 3. (Zie de rode kaders)
De bijbehorende bedragen zijn dus ook niet uigegeven. Daarom zult u eind februari nog geld overhouden.

In de grijze balk boven de weekkolommen ziet u staan dat u deze maand  € 11,55 aan huishoudgeld hebt overgehouden

Dit bedrag voegt  u straks toe aan het huishoudgeld voor de volgende maand maart. 
Het huishoudgeld voor de maand maart wordt dus  € 600  +  € 11,55  =  € 611,55
EEN NIEUWE MAAND STARTEN
U heeft een nieuw scherm nodig waarop u een nieuwe planning voor de nieuwe maand kunt maken.
U kunt dat op verschillende manieren doen.

Eerste methode
U kunt gebruik maken van de planning van de maand februari.
Verander rechts bovenaan de naam van de maand. In dit voorbeeld verandert u februari in maart. Verander boven de weekkolommen de dagen van week 1, week 2, 
week 3 en week 4. (In de 4 grijze vakjes naast de gele vakken)
Tik helemaal bovenaan in het witte vakje uw huishoudgeld van de maand maart in. In dit voorbeeld is dat  € 600,00
Tik in het tweede witte vakje eronder het bedrag in dat u aan huishoudgeld in de vorige maand (februari) over hebt gehouden. Hier is dat  € 11,55

De hele planning van de vorige maand staat nog op het scherm. Deze planning kunt u nu voor de maand maart gebruiken.
Maar eerst moet u voordat u verder gaat alle betalingen ongedaan maken. Dat doet u door alle kleine letters b te wissen. U klikt in een vakje waar een letter b staat en drukt hierna op de Delete-toets.
Door nu kort op de pijltoets (die naar beneden wijst) van het toetsenbord te drukken komt u een vakje lager terecht. U wist hierna weer met de Delete-toets. 
Zo kunt u op een snelle manier de letters b wissen.

Nu gaat u de planning aanpassen voor de maand maart. U kunt in de weekkolommen boodschappen wissen en boodschappen toevoegen. De bedragen moet u ook intikken. Houd per week bovenaan in de gaten dat u geen overschrijding maakt.

-  Bewaar de gegevens via:  Bestand / OpslaanTweede methode
Indien u het lege Huishoudboekje dat u gedownload hebt nog op de computer hebt staan maakt u als volgt een kopie.

Open in Excel het lege Huishoudboekje.
Klikt hierna in Excel op:  Bestand / Opslaan als ...

Het Opslaan als venster verschijnt. Achter bestandsnaam staat in het blauw  de naam van het Huishoudboekje

Tik de nieuwe naam in:   maart
Klik hierna op de knop:  Opslaan

Het Huishoudboekje dat nu op het scherm staat is nog leeg en heeft de naam maart.
U moet nu nog de planning voor maart maken.

Voor de volgende maand (april) kunt u bovenstaande handelingen herhalen.De knop voor de weekaanbiedingen
Deze knop kunt u alleen gebruiken in de betaalde versie Deluxe.  (1,50 Euro)
Indien u de weekaanbiedingen van alle supermarkten wilt bekijken, moet u links boven op de grote blauwe knop klikken. Om weer terug te gaan naar de planning klikt u op de grote blauwe knop die rechts bovenaan staat.

     >>  Terug naar de beginpagina (Home)Handleiding
Huishoudboekje


>>  Terug naar de
       Beginpagina (Home)
Home-Begin      


www.computerprive.nl